Tìm Sách

Tịnh Độ >> Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ý nghĩa hoằng pháp và hộ pháp
 • Tác giả : Cư Sĩ Diệu Âm (Diệu Ngộ)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 448
 • Nhà xuất bản : sách Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000010274
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 Ý NGHĨA HOẰNG PHÁP VÀ HỘ PHÁP

HT THÍCH GIÁC HẠNH CHỨNG MINH

CƯ SĨ DIỆU ÂM (DIỆU NGỘ) Biên soạn

SÁCH ẤN TỐNG (KHÔNG BÁN)

 

 LỜI MỞ ĐẦU

Kính thưa quý bạn! Ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ tát thị hiện đến thế giới Ta Bà này không ngừng nghỉ cũng chỉ vì một chữ Tâm của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đến thế giới Ta Bà này gần ba ngàn năm trước, cũng vì một chữ Tâm của chúng ta mà Ngài phải thuyết pháp hết 49 năm. Sau khi Phật nhập niết bàn, chư Tăng, Ni tiếp tục thay Phật để giảng giải một chữ Tâm và quý Ngài đã giảng hết gần ba ngàn năm nay vậy mà chúng ta vẫn chưa chịu thức tỉnh.

Chúng tôi nay không biết lấy gì để đền ơn cho ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng, chỉ biết theo chân quý Ngài tiếp tục  giảng một chữ Tâm để cúng dường đến mười phương chư bạn.

Chúng tôi mong cuốn sách nhỏ này có thể giúp chư bạn tìm lại được chơn tâm quý báu để đọc kỹ cuốn sách này, vì nó sẽ trả lời cho quý bạn biết hết tất cả.

Con xin cúi đấu đãnh lễ, cảm tạ ân đức của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni và ba đời mười phương chư Phật, chu Bồ-tát đã soi đường cho chúng con đi.

Con xin cúi đầu đãnh lễ, cảm tạ đức của Lịch Đại Tổ sư, chư Đại Thánh hiền trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã dày công hoằng truyển chánh pháp. Nhờ ân đức cao sâu của quý ngài mà tam tạng giáo pháp Phật mới được tồn tại cho đến ngày nay cho con chúng ta có đầy đủ kinh sách để mà tu học.

Chúng con kính mong chư bạn đồng tu góp những điều sai sót để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong kỳ tái bản.

NamMô A Di Đà Phật

Kính ghi

Diệu Âm Diệu Ngộ

 

MỤC LỤC

1.     Lời mở đầu

2.     Đạo Phật là gì?

3.     Ai là Phật A DI ĐÀ?

4.     Phật A DI ĐÀ là ai?

5.     Tâm là gì?

6.     Pháp thân, Báo Thân, Ứng Hóa Thân

7.     Hiểu Lầm Lục Thần Thông Giữa Thiền và Tịnh

8.     Những dấu hiệu Khi có Lục Thần Thông Thanh Tịnh

9.     Chuyển biến khôi phục Sáu Căn

10.  Định Chánh định và diệu định

11.  Cảm xúc sau khi được nhất tâm

12.  Ý nghĩa  Minh Tâm Kiến tánh, Kiến tánh thành Phật

13.  Ý nghĩa Nhất Chơn Pháp Giới

14.  Ý nghĩa Kim Cang diệu thiền

15.  Hiểu lầm Pháp môn Tịnh độ

16.  Tam Bảo là gì?

17.  Ý nghĩa chiếc áo cà sa và chiếc áo lam

18.  Ý nghĩa Y Kinh  và Y Giáo

19.  Ý nghĩa HOằng pháp

20.  Ý nghĩa Hộ Pháp

21.  Tu Niệm Phật thất

22.  Vấn đề xá lợi

23.  Ý nghĩa phát nguyện và Hồi hướng

24.  Phật pháp nhiệm màu

25.  Hiểu lầm buông xả hình tướng

26.  Vấn đề ăn chay và ăn mặn

27.  Ý nghĩa Tu hạnh và Nhẫn nhục

28.  Hiểu lầm ý nghĩa tà dâm

29.  Ân tu giữa chợ đời

30.  Nghiệp là gì?

31.  Chuyên nghiệp

32.  Ý nghĩa gieo chủng từ

33.  Hoằng pháp gieo chủng tử

34.  Pháp Âm hoằng pháp

35.  Trợ niệm Hoằng pháp

36.  Truyền thông và báo chí Hoằng pháp

37.  Con Ma Học trò ham học

38.  vấn đề tranh chấp

39.  Mổ xẻ vấn đề

40.  Bài thuyết của Ngài Thích Trí Tịnh

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh