Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật giáo với nhân sinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo với nhân sinh
 • Tác giả : Pháp sư Tuệ Luật
 • Dịch giả : Minh Đức
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 281
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010052
 • OPAC : 10052
 • Tóm tắt :

12010000010052  Phật giáo với nhân sinh

Pháp sư Tuệ Luật

Minh Đức dịch

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo

Hà Nội

2006

Tác phẩm Phật giáo với nhân sinh của Pháp sư Tuệ Luật là một tác phẩm bằng chử Hán,

Lời Giới thiệu

Tác phẩm Phật giáo với nhân sinh của Pháp sư Tuệ Luật là một tập hợp những bài pháp do Pháp sư thuyết giảng, được Phật tử nhiệt liệt tán thưởng. Pháp sư đã vận dụng kiến thức Phật học sâu sắc của mình, trình bày những vấn đề thiết thực đối vớ cuộc sống đương đại mà chúng ta thường gặp phải. Với tài thuyết giảng lưu loát, Pháp sư đã đưa ra những giải pháp nhẹ nhàng, sinh động, xử lý những tình huống cụ thể theo tinh thần Phật giáo, đồng thời qua đó cung cấp ho ngườ nghe những kiến thức cơ bản về Phật học khiến cho thính chúng vô cùng thích thú…

Thiền Viện Vạn Hạnh 2005

Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn