Tìm Sách

Giảng Luận >> Uyển Lăng lục Giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Uyển Lăng lục Giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 166
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000010051
 • OPAC : 10051
 • Tóm tắt :

1201000010051-UYỂN LĂNG LỤC GIẢNG GIẢI 

HT Thích Thanh Từ

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

2007

LỜI ĐẦU SÁCH

Uyển Lăng Lục là tập sách do tướng quốc Bùi Hưu ghi lại những lời dạy của Thiền sư Hoàng Bá lúc ông thỉnh Ngài đến Uyển Lăng, nơi ông đang trấn nhậm để được sớm hôm thưa hỏi Phật Pháp. Là một tục gia cư sĩ, song có thể nói chổ lãnh hội của ông tận thiền tủy không kém các bậc đại đệ tử xuất cách của Tổ Hoàng Bá. Cư sĩ thân tuy trong chốn quan trường nhưng tâm thường ở nơi đất Phật. Được thế là nhờ công đức khai hóa của một bậc Thầy lỗi lạc - Thiền sư Hoàng Bá. Do vậy ông đã hết long quy ngưỡng tron đời nép phục vâng làm theo chỉ thú của tôn sư.

Mới hay,

Chí đạo không khó, chỉ ngại người nhiều phân biệt lựa chọn. Nên biết học đạo quý ở vô tâm. Nếu được vô tâm thì lo gì diệu nghĩa Như Lai không sang tỏ, mật ý Tổ Sư chẳng rờ rỡ hiện bày. Đã thế thì vô minh bổng chốc hóa thành băng tiêu ngói bể, mây mờ si ám muôn kiếp chợt tiêu tan. Tự nơi chính mình sang lên một niềm tin không gì có thể lay chuyển nổi.

Trong rừng ngọc nhà thiền Uyển Lăng Lục là một hạt trai long lanh, sáng đẹp vô cùng. Vì vậy Hòa thượng Tôn sư Viện Trưởng thiền viện Trúc Lâm đã đem trình chiếu cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Ngài thi thiết giảng dạy từng chữ từng câu giúp cho Tăng Ni Phật tử hữu duyên tu thiền, nắm được chìa khóa mở cửa vào nhà.

Nhận thấy giá trị và tầm vóc quan trọng của quyển luận này, chúng tôi biên tập lời giảng của Hòa thượng Tôn sư lại thành sách, ngõ hầu giúp cho các pháp lữ đồng tu thấy rõ lối đi, mạnh dạn tiến bước trên đường trở về. Chút pháp sự này nếu đem đến cho độc giả một niềm tin và nguồn vui nơi tự tâm, thì cũng là công đức của muôn đời Tổ sư và các bậc thiện hữu tri thức, đã hết lòng tận tụy với chúng ta. Đó cũng chính là những gì chúng tôi mong đợi nhất.

Vì biên tập từ văn nói nên tác phẩm không sao tránh khỏi những sơ suất nhất định, dám mong các bậc thức giả lượng thứ cho.

Thường Chiếu ngày 02-11-2007

Thích Nhật Quang       

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn