Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật chỉ nam


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật chỉ nam
 • Tác giả : Mao Dịch Viên
 • Dịch giả : Thích Minh Thành
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 171
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000007512
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NIỆM PHẬT CHỈ NAM

THÍCH MINH THÀNH dịch (171 trang)

NXB TÔN GIÁO

LỜI NGƯỜI DỊCH

Tất cả các pháp đều do tâm lưu xuất, tất cả các pháp đều cũng trở về tâm, do đó chỉ có thấu suốt nguồn tâm mới là căn bản của sự giải thoát. Đây là  nguyên lý chung của toàn  bộ hệ thống giáo lý Đạo Phật. Tất cả pháp môn chỉ là phương tiện hỗ trợ để đạt đến chỗ cứu cánh này, niệm Phật cũng như vậy. Vì thế nên nói “Niệm Phật là niệm giác”, giác chính là Bản giác, tánh biết sáng suốt  vốn sẵn có trong muôn loài hữu tình. Nay Niệm Phật là dùng danh hiệu Phật làm phương tiện trở về sống lại với bản tánh Thiện chơn ấy. tại sao? Vì vạn pháp vô thường, tâm như huyễn hóa, cái gì có hình tướng đều là giả dối, chỉ có tánh này vô tướng mà lại linh diệu- đây là chỗ quy y tối thượng, an lạc chân thường. Thế giới Cực lạc và cõi Mưòi phương đều từ nơi đây kiến lập. Trở về được chỗ này là trở về  cội nguồn của muôn pháp.

Nêú  chưa có thể tiến thẳng vào đó thì Đức Phật có môn phương tiện thù hắng Niệm Phật cầu sanh, Tây Phương Cực Lạc, nương nơi hoàn cảnh trang nghiêm thanh tịn tu hành để đạt đến chỗ cứu cánh nói trên.

Quyển sách này là một phần trong bộ sách Niệm Phật Pháp yếu do Cư sĩ mao Dịch Viên tuyển tập. Những lời của các bậc Cổ đức được trích dẫn nơi đây, đem lại lợi ích rộng cho người tu Tịnh Nghiệp, phát huy rõ ràng tông chỉ của pháp môn. Tịnh độ cùng phương pháp  Trì danh niệm Phật  khiến cho người xem có thể biết được lối nào. Vì thế tôi chẳng ngại sự học hiểu còn nông cạn, phiên dịch ra Việt văn nhằm giúp co người tu niệm Phật vững vàng tiến bước trên con đường về Cực Lạc.

Dưới sự chứng minh của HT Viện chủ chùa Vạn Đức thượng, Trí Hạ Tịnh sự chỉ dẫn của Thượng tọa trụ trì chùa Bửu Liên, sự tận tâm, tận lực giúp đỡ của Đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp, Đại đức trụ trì chùa Thiên Hưng. Đại đức Pháp Đăng, Đại đức Tâm Huệ, Phật tử Diệu Thiện Tâm Hoa  biết bao tấm lòng hoằng pháp lợi sanh nên quyển sách này sớm được hoàn thành.

Trong lúc phiên dịch, nhận thấy có một vài đoạn chư Tôn đức đã dịch rồi, nên chúng tôi dẫn vào, riêng đoạn trích phần Trợ hạnh trong quyển “Khuýên Tu Tịnh Độ Thiết Yếu”, cư sĩ Mao Dịch Viên lược bớt nhiều, nhận thấy rất cần thiết nên chúng tôi giữ theo nguyên tác để người đọc hiểu trọn vẹn hơn. Nếu có điều chi sơ sót, kính mong chư Tôn đức niệm tình chỉ dạy cho. Thành kính tri ân vô lượng!

Chùa Bửu Liên  26/4/ 2004

Thích Minh Thành

Kính ghi

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh