Tìm Sách

Tịnh Độ >> Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
 • Tác giả : Tịnh Hải sưu tầm
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 282
 • Nhà xuất bản : Westminter Press
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000009955
 • OPAC : 9955
 • Tóm tắt :

NHỮNG CHUYỆN NIỆM PHẬT VÃNG SANH LƯU XÁ  LỢI  

TỪ NĂM 1995- 2000

TỊNH HẢI Sưu tầm

MỤC LỤC

1.     Sự tích vãng sanh của HT. Quảng Khâm

2.     Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Tâm

3.     Vài hàng

4.     Vào đầu

5.     Trái tim Xá lợi Bất Diệt của HT Quảng Đức

6.     Xá lợi của HT Tuyên Hóa

7.     Xá lợi của sư Bà Đàm Lựu

8.     Xá lợi của Sa di Thích Minh Đạt

9.     Xá Lợi của Cư Sĩ Diệu Âm

10.            Xá lợi của nữ Cư Sĩ Diệu Hưng

11.            Xá lợi của nữ Cư Sĩ Quảng Khánh

12.            Xá lợi của Nam Cư Sĩ Chúc Quý

13.            Thêm về Xá lợi của Phật Thích Ca

14.            Xá lợi và sự Quy Hướng Tịnh Độ

15.            Xá lợi của HT Thiền Định

16.            Xá Lợi của Nam Cư Sĩ Thiện Bửu

17.            Chuyện Vãng sanh Út Chót

18.            Phần kết

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh