Tìm Sách

Tịnh Độ >> Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
 • Tác giả : Diệu Âm (Minh Trị)
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 387
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 12010000012042
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HỘ NIỆM NHỮNG SƠ SUẤT CÓ THỂ XẢY RA

Diệu Âm (Minh Trị)

Lời Ban Ấn Tống

            Kính bạch Chư Tôn Đức!

            Kính thưa chư vị đồng tu!

            Thời gian qua và nhất là những năm gần đây, các Ban Hộ Niệm được thành lập ở nhiều nơi và “Phương Pháp Hộ Niệm” được phổ biến rộng khắp. Nhiều người nhờ đó mà biết đến pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc, nhiều người được sanh về Cực-Lạc, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo. Có được kết quả đó là do sự nỗ lực hoằng truyền pháp môn niệm Phật của chư Tôn Đức và được trợ duyên của những vị phát tâm hộ niệm. Đặc biệt pháp niệm Phật vãng sanh được cư sĩ Diệu Âm dốc lòng phổ biến trong thời gian qua.

            “Pháp môn niệm Phật” thù thắng vi diệu, vô cùng, tu tập dễ dàng mà thành tựu lại nhanh chóng. Nhưng vì chúng sanh trong thời mạt pháp nghiệp nặng chướng sâu, thiện-căn phước-đức yếu nên vẫn còn nhiều chướng ngại để cảm ứng với đại nguyện của đức Từ Phụ! Ứng dụng pháp Hộ Niệm đắc lực giúp cho người hữu duyên phát khởi ba món tư lương: “Tín-Nguyện-Hạnh” để thành tựu con đường vãng sanh Tây-Phương viên thành Phật đạo.

            Nhiều trường hợp lâm chung được hộ niệm đã có những kết quả thù thắng, đây là những chứng minh cụ thể rõ rệt Phật pháp nhiệm mầu…

            Nhiều người chưa từng biết đến Phật pháp nhưng do tiếp xúc với những ca được hộ niệm cho người thân, bạn bè, hoặc hàng xóm của mình mà khởi phát tín tâm tu học Phật pháp.

            Những thoại tướng mềm mại, tươi đẹp và những hiện tượng tốt bất khả tư nghì của người được hộ niệm khi ra đi là những bài pháp hiệu quả, tác động sâu sắc và chuyển đổi nhận thức của chúng ta về “Pháp môn niệm Phật” cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

            Phương pháp hộ niệm giúp cho người hữu duyên khi xả bỏ báo thân thoát khỏi ách nghiệp, sanh về thế giới Cực-Lạc chứng thẳng Bồ-Tát bất thối chuyển thật là vi diệu không thể nghĩ bàn.

            Tuy nhiên, nhiều ban hộ niệm tìm hiểu phương pháp hộ niệm chưa thấu đáo, không nắm vững những quy luật hộ niệm, hoặc có nhiều trường hợp hiểu sai nên áp dụng không đúng pháp hộ niệm, tạo ra một số sơ sót trong quá trình hộ niệm, vấn đề này có thể khiến cho nhiều người hiểu lầm về pháp nộ Niệm!

            Tọa đàm: “NHỮNG SƠ SUẤT (có thể xảy ra) KHI HỘ NIỆM” là những trường hợp thực tế, cụ thể đã mắc phải của người hộ niệm đã được cư sĩ Diệu Âm nêu ra, giải đáp và tháo gỡ vô cùng thấu đáo, rõ ràng và chi tiết.

            Có thể đây là những lời nhắc nhở vô cùng sắc bén cho người hộ niệm về những sai sót cần tránh mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể mắc phải trong quá trình thực hành, là những bài học cần thiết trước là giúp cho người đi hộ niệm có thể tự tin, vững vàng, sáng suốt để cứu người và sau là tự cứu mình vãng sanh Tây-Phương, viên thành Phật đạo.

            Xin trân trọng gửi đến quý vị cuốn sách “NHỮNG SƠ SUẤT (có thể xảy ra) KHI HỘ NIỆM”  của Cư sĩ Diệu Âm!...

            Ban Ấn Tống xin thành tâm cúi đầu tri ân, cảm niệm công đức đến:

- Thầy Thích Chí Giác Châu, Thầy Thích Minh Thiền.

            - Chư vị trong ban phát âm trung tâm Diệu Pháp Âm chùa Khuông Việt đã diễn đọc thành MP3.

            - Chư vị: Nguyên Học, Nguyên Quý, Tịnh Quý, Xuân Thiện, Văn Trụ, Diệu Bạch, Liên Ân, Hoàng Huyền, Hồng Lý, Hồng Loan, Diệu Nhàn, Liên Thanh, Thảo Vi, Đồng Liễu và một số đồng tu đã phát tâm ghi chép lại.

            - Ban cúng dường Tịnh Tài: Tony cùng tất cả chư vị với tâm Bồ-Đề ba-la-mật cao cả.

            - Xin thành tâm tri ân tất cả.

            Kính cẩn!

            BAN ẤN TỐNG

 

MỤC LỤC

Lời ban Ấn Tống

Tọa đàm 01

Tọa đàm 02

Tọa đàm 03

Tọa đàm 04

Tọa đàm 05

Tọa đàm 06

Tọa đàm 07

Tọa đàm 08

Tọa đàm 09

Tọa đàm 10

Tọa đàm 11

Tọa đàm 12

Tọa đàm 13

Tọa đàm 14

Tọa đàm 15

Tọa đàm 16

Tọa đàm 17

Tọa đàm 18

Tọa đàm 19

Tọa đàm 20

Tọa đàm 21

Tọa đàm 22

Tọa đàm 23

Tọa đàm 24

Tọa đàm 25

Tọa đàm 26

Tọa đàm 27

Tọa đàm 28

Tọa đàm 29

Tọa đàm 30

Tọa đàm 31

Tọa đàm 32

Tọa đàm 33

Tọa đàm 34

Tọa đàm 35

Tọa đàm 36

Tọa đàm 37

Tọa đàm 38

Tọa đàm 39

Tọa đàm 40

Tọa đàm 41

Tọa đàm 42

Tọa đàm 43

Tọa đàm 44

Tọa đàm 45

Tọa đàm 46

Tọa đàm 47

Tọa đàm 48

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Thiết Lập Tịnh Độ
Thiết Lập Tịnh Độ
Lá thư tịnh độ
Lá thư tịnh độ
Tây Phương hiệp luận
Tây Phương hiệp luận
Mấy điệu sen thanh tập 1
Mấy điệu sen thanh tập 1
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Pháp môn Tịnh Độ thù thắng
Đường Về Cực lạc
Đường Về Cực lạc
Thiết lập Tịnh Độ
Thiết lập Tịnh Độ
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
48 lời nguyện Phật A Di Đà
48 lời nguyện Phật A Di Đà
Niệm Phật thành Phật
Niệm Phật thành Phật
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Quy tắc TRỢ NIỆM LÂM CHUNG
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh
Hiện tiền tu học như thế nào mới được tự tại vãng sinh