Tìm Sách

Thiền >> Thiền dưới ánh sáng khoa học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền dưới ánh sáng khoa học
 • Tác giả : Thông Triệt
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 199
 • Nhà xuất bản : Văn Hoá Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000012023
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÔI BIẾT GÌ VỀ?

THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG KHOA HỌC

Thông Triệt

 

           Kính dâng Thầy

Trong cuốn “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20” có một đề tài mà con chưa dẫn giải xong, đó là Thầy đã công bố “Thiền là một môn khoa học tâm linh.” Chỉ vì, đề tài này, vào thời điểm đó, thật sự là quá khó đối với con. Học dưới sự chỉ dạy của Thầy mới có 15-16 kỳ, rồi sau đó vì “quả báo” con phải xa Thầy trong 14 năm (1975-1989). Đến khi đoàn tụ lại với Thầy vào năm 1989 thì 3 năm sau đó, con lại chia tay Thầy lần nữa.

Từ giả Thầy, con đến Mỹ vào cuối năm 1992. Hơn 3 năm sau đó, con đã cố gắng hoàn tất bộ sách Đồ Thị Dẫn Giải Thiền, gồm 3 cuốn và cho phát hành liên tiếp trong 2 năm 1996-1997.

Còn nhớ, vào năm 2008, khi trở lại VN để thăm Thầy, con có thưa với Thầy là con sẽ chứng minh được Thiền là môn khoa học tâm linh như Thầy đã công bố vào năm 1982…

Rồi bây giờ, tháng Tám 2010, con mới chính thức cụ thể hóa được lời mô tả của Thầy trong quyển “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20.” Nhưng con ghi thêm 2 từ “thực nghiệm” vào. Đó là: Thiền Phật giáo là môn Khoa học tâm linh thực nghiệm. Đây là niềm vui lớn thứ hai trong đời con. Đó là làm được việc khó làm mà trong tâm chỉ mong đền đáp được công ơn giáo dưỡng của Thầy.

Sau cùng con xin thưa với Thầy:

“Bổn phận của con đã làm xong!”

 

Con,

Thông Triệt

 

MỤC LỤC

 

Kính dâng Thầy

Chữ viết tắt

Cảm tạ

Giới thiệu nội dung

 

                        CHƯƠNG I

NHÂN DUYÊN TẠO RA LUẬN NÀY

1.   Nhân Duyên Tạo Ra Luận Này

 

                        CHƯƠNG II

  THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ

1.   Thí Nghiệm Chụp Hình Não Bộ

      Khi Thực Hành Thiền

2.  Tương Quan Điện Não và Huyết Động Lực

     Trong Pháp Thiền Tánh Không

                       

                        CHƯƠNG III

           KIẾN THỨC KHOA HỌC

1.  Hệ Thống Viền Não

2.  Hệ Thần Kinh Tự Quản

3.  Điện Não Đồ

4.  Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền - Chất Liệu Nuôi dưỡng và Chuyển hóa
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Thiền Tông Vĩnh Gia Tập
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán
Tọa Thiền Tam Muội
Tọa Thiền Tam Muội
Thiền Quan sách tấn
Thiền Quan sách tấn
Tham Thiền yếu chỉ
Tham Thiền yếu chỉ
Thiền Tông đốn ngộ
Thiền Tông đốn ngộ
Mở con mắt Thiền
Mở con mắt Thiền
Cửa Thiền hé mở
Cửa Thiền hé mở
Tâm ấn Thiền tông
Tâm ấn Thiền tông
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tóm lược các bài giảng của Ngài Goenka
Tiến thằng vào Thiền tông
Tiến thằng vào Thiền tông