Tìm Sách

Thiền >> Thiền dưới ánh sáng khoa học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền dưới ánh sáng khoa học
 • Tác giả : Thông Triệt
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 199
 • Nhà xuất bản : Văn Hoá Văn Nghệ
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000012023
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÔI BIẾT GÌ VỀ?

THIỀN DƯỚI ÁNH SÁNG KHOA HỌC

Thông Triệt

 

           Kính dâng Thầy

Trong cuốn “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20” có một đề tài mà con chưa dẫn giải xong, đó là Thầy đã công bố “Thiền là một môn khoa học tâm linh.” Chỉ vì, đề tài này, vào thời điểm đó, thật sự là quá khó đối với con. Học dưới sự chỉ dạy của Thầy mới có 15-16 kỳ, rồi sau đó vì “quả báo” con phải xa Thầy trong 14 năm (1975-1989). Đến khi đoàn tụ lại với Thầy vào năm 1989 thì 3 năm sau đó, con lại chia tay Thầy lần nữa.

Từ giả Thầy, con đến Mỹ vào cuối năm 1992. Hơn 3 năm sau đó, con đã cố gắng hoàn tất bộ sách Đồ Thị Dẫn Giải Thiền, gồm 3 cuốn và cho phát hành liên tiếp trong 2 năm 1996-1997.

Còn nhớ, vào năm 2008, khi trở lại VN để thăm Thầy, con có thưa với Thầy là con sẽ chứng minh được Thiền là môn khoa học tâm linh như Thầy đã công bố vào năm 1982…

Rồi bây giờ, tháng Tám 2010, con mới chính thức cụ thể hóa được lời mô tả của Thầy trong quyển “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20.” Nhưng con ghi thêm 2 từ “thực nghiệm” vào. Đó là: Thiền Phật giáo là môn Khoa học tâm linh thực nghiệm. Đây là niềm vui lớn thứ hai trong đời con. Đó là làm được việc khó làm mà trong tâm chỉ mong đền đáp được công ơn giáo dưỡng của Thầy.

Sau cùng con xin thưa với Thầy:

“Bổn phận của con đã làm xong!”

 

Con,

Thông Triệt

 

MỤC LỤC

 

Kính dâng Thầy

Chữ viết tắt

Cảm tạ

Giới thiệu nội dung

 

                        CHƯƠNG I

NHÂN DUYÊN TẠO RA LUẬN NÀY

1.   Nhân Duyên Tạo Ra Luận Này

 

                        CHƯƠNG II

  THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ

1.   Thí Nghiệm Chụp Hình Não Bộ

      Khi Thực Hành Thiền

2.  Tương Quan Điện Não và Huyết Động Lực

     Trong Pháp Thiền Tánh Không

                       

                        CHƯƠNG III

           KIẾN THỨC KHOA HỌC

1.  Hệ Thống Viền Não

2.  Hệ Thần Kinh Tự Quản

3.  Điện Não Đồ

4.  Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền

Các sách khác thuộc Thiền

Thiền Và Giải Thoát
Thiền Và Giải Thoát
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền và Bát Nhã
Thiền và Bát Nhã
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
Tin Tức Từ Biển Tâm
Tin Tức Từ Biển Tâm
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Chánh Niệm Ngôi Nhà Của Bạn
Phật Tâm Luận
Phật Tâm Luận
Vô Ngã Vô Ưu
Vô Ngã Vô Ưu
Thanh Quy
Thanh Quy
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Bạch Ẩn Huệ Hạc
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu
Tu tập Chỉ quán tọa thiền pháp yếu