Tìm Sách

Thiền >> Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 231
 • Nhà xuất bản : Tu Viện Chân Không
 • Năm xuất bản : 1972
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 120100000010037
 • OPAC : 10037
 • Tóm tắt :

10037-SỬ 33 VỊ TỔ THIỀN TÔNG ẤN HỌA

THANH TỪ ( 232 Trang )

TU VIỆN CHÂN KHÔNG

 

LỜI NÓI ĐẦU

Thiền sư là người ra đi không lưu lại dấu vết. Vì thế chúng ta muốn tìm lại lịch sử các Ngài thực là việc khó khăn vô cùng.

Hơn nữa, những phần lịch sử còn ghi chép lại về niên lịch, nhiều bản so lại sai lệch quá xa; về cốt truyện, mang đầy màu sắc huyền bí, che lấp hết sự thật.

Song, cây có cội nước có nguồn, chúng ta là kẻ hậu học không có quyền lãng quên Tổ tông của chúng ta. Do đó, buộc lòng chúng tôi phải cố gắng soạn dịch bộ sử này.

Tuy nhiên, trước chúng tôi đã có vài nhà soạn dịch, như hội Từ-Bi-Âm…Nhưng trong ấy vẫn còn mang đầy đủ sắc thái huyền bí, và quá sơ sài.

Bộ sử này, chúng tôi y cứ trong các bộ :

1)    Cảnh Đức Truyền Đăng Lục;

2)    Chánh Pháp Chánh Tông Ký

3)    Cao Tăng truyện

4)    Phật tổ Thống Tải

5)    Chỉ Nguyệt Lục, đối chiếu soạn dịch.

Mặc dù có nhiều tài liệu, song vẫn thiếu thốn và đơn sơ.

Bởi những khó khăn trên, nên trong bộ sử này có những chỗ sơ sót, mong quý độc giả lượng thứ

Soạn giả kính

THÍCH THANH TỪ

Tu viện Chơn Không, Trung Thu 1971

 

MỤC LỤC

TỒ THỨ :

1)    Tổ Ma ha Ca Diếp

2)              Tổ A-nan

3)              Tổ Thương – na Hòa –Tu

4)              Tổ Ưu B   Cúc Đa

5)              Tổ Đề Ca Đa

6)              Tổ Di Dà Ca

7)              Tỏ Bà-tu mật

8)              Tổ Phật Đà Mật Đa

9)              Tổ Phật Đà Nan Đề

10)                       Tổ Hiếp Tôn Giả

11)                       Tổ Phú Na Dạ Xa

12)                       Tổ Mã Minh

13)                       Tổ Ca Tỳ Ma La

14)                       Tổ Long Thọ

15)                       Tổ Ca na Đề Bà

16)                       Tổ La Hầu La Đa

17)                       Tổ Tăng Già Nan Đề

18)                       Tổ Già Da Xá Đa

19)                       Tổ Cưu Ma la Đa

20)                       Tổ Xà Dạ Đa

21)                       Tổ Bà Tu Bàn Đầu

22)                       Tổ Ma Noa La

23)                       Tổ Hạc lặc Na

24)                       Tổ Sư Tử

25)                       Tổ Bá Xá Tư Đa

26)                       Tổ Bất như Mật Đa

27)                       Tổ Bát Nhã Đa La

28)                       Tổ Bồ Đề Đạt Ma

 

TRUNG HOA

 

29)                       Tồ Huệ Khả

30)                       Tổ Tăng Xán

31)                       Tổ Đạo Tín

32)                       Tổ Hoằng Nhẫn

33)                       Tổ Huệ Năng

 

 

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn