Tìm Sách

Thiền >> Đại Thừa Tuyệt Đối Luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Thừa Tuyệt Đối Luận
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Duy Lực
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 379
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1994
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000001079
 • OPAC : 1079
 • Tóm tắt :

ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

                                                             Dịch giả  : Thích Duy Lực

                                                      Thành hội Phật Giáo TP.HỒ CHÍ MINH

                                                                        P.L  : 2538

Phật Thích Ca  dùng trí Huệ Vô thượng sáng lập Thiền trực tiếp vốn chẳng có Tương đối và tuyệt đối, nhưng vì hướng dẫn chúng sanh lìa khỏi hư vọng, gọi là tương đối, để bước lên quốc độ chân thật, gọi là tuyệt đối, nên mới có sự thuyết pháp để độ chúng sanh.

Pháp ấy chẳng ngoài phủ định tương đối tức là Phá Ngã Chấp, Pháp Chấp, Không Chấp, để chứng minh tuyệt đối tức là phát huy Chân Như.

Phật Thích Ca  gọi cái pháp của Ngài truyền dạy là Pháp Bản Trụ. Nói  bản trụ nghĩa là xưa nay vốn sẵn có như vậy, nên pháp môn Đại thừa dùng những cơ xảo đặc biệt để phủ nhận tương đối nhập vào tuyệt đối, ấy là do bản tánh của con người tự nhiên như thế. Bởi vì tất cả sự vật trong vũ trụ do trí óc của con người nhận biết được đều là tương đối, từ chỗ tương đối thì phải sanh ra mâu thuẫn ắt phải sanh ra khổ não, do đó nên mới cần phải phủ định tương đối. Sự phủ định đến chỗ cùng tột thì vũ trụ tương đối kết thúc , vũ trụ tuyệt đối bắt đầu.

Trong vũ trụ tuyệt đối chẳng có tương đối nên chẳng có mâu thuẫn, không mâu thuẫn nên không cần phủ định nữa. Tất cả đều là tuyệt đối , bản trụ sẵn sàng , vĩnh viễn chẳng biến đổi. Như thế vũ trụ mới có viên mãn cuối cùng , cuộc sống của con người mới được đi đến chỗ đầy đủ hạnh phúc….

Tại sao nói từ sự tương đối sanh ra khổ não? Vì tương đối thì có lợi ắt phải có hại, cũng như khoa học văn minh hiện tại mỗi năm đào tạo nhân tài khoa học, phát minh và cải tạo máy móc, tăng gia sản xuất, để cung cấp cho đời sống của con người được nhiều phương tiện và phong phú hơn. Đấy là cái phần có lợi cho xã hội, nhưng do cái lợi này lại phải sanh ra cái hại nhiều hơn. Tại sao vậy ? Theo sự thực tế đã xảy ra, ví như số nhân tài khoa học đào tạo hàng năm, chỉ một số rất ít có năng khiếu thiên tài đặc biệt, phát minh hoặc cải thiện máy điện toán và đủ thứ máy móc, còn một số không ít nhân tài trình độ thông thường lại kiếm không ra việc làm vì những đơn vị chức vụ đã bị máy điện toán tối tân thay thế rồi, nên phải chịu cái khổ thất nghiệp không tránh khỏi. Số còn lại kiếm được việc làm thì lại vừa làm vừa phải học thêm mới có thể theo kịp sự tiến bộ của khoa học, vậy ắt phải chịu sự gánh vác nặng nề về thời gian lẫn tinh thần làm cho cuộc sống căng thẳng và khổ não vô cùng.

     Nay đề ra một công án trong lịch sử Thiền Tông để tiêu biểu cho pháp Thiền trực tiếp, cũng để chứng tỏ pháp bản trụ, và đồng thời cũng chính là tiêu biểu cho Tuyệt đối Luận này để cho độc giả được tăng cường lòng tin tự tâm và do đó quyết tâm thực hành theo để phát hiện tiềm năng vô biên vốn sẵn có của chính mình.

MỤC LỤC

            *  ĐẠI THỪA TUYỆT ĐỐI LUẬN

                Đại thừa tuyệt đối luận

Biện chứng trong Phật Giáo tuyệt đối

Luận về bốn tướng

Phật tánh siêu việt Logic

 

            *  TÍN TÂM MINH TỊCH NGHĨA GIẢI

Lời dịch giả

Bài tựa

Chánh văn

 

            *  THAM THIỀN PHỔ THUYẾT

Lời dịch giả

Lời tựa của Ngài Lai Quả

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn