Tìm Sách

Thiền >> Bạch Ẩn Huệ Hạc


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bạch Ẩn Huệ Hạc
 • Tác giả : Thuần Bạch - Ngọc Bảo
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 264
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009524
 • OPAC : 9524
 • Tóm tắt :

BẠCH ẨN HUỆ HẠC

Biên dịch: Thuần Bạch & Ngọc Bảo

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn

LỜI GIỚI THIỆU

   Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc (1685-1768) là vị Tổ trung hưng thiền LâmTế tại Nhật Bản. Xa rời phương thức đánh hét cùng các ngôn ngữ siêu tuyệt, Ngài cố công diễn tả Thiền bằng ngôn ngữ dễ hiểu để tầng lớp bình dân có thể hiểu được. Khi hiểu được tức là tu được. Mọi người nhận được làn gió mới làm sống dậy niềm tin vào chính mình, đưa cuộc đời qua hết khổ ải. Muôn người nhớ ơn Ngài. Năng lực cứu bạt của một vị Thiền sư không nằm ở chỗ khiến người ta kính ngưỡng tôn thờ mình, mà nằm ở chỗ làm cho người hết khổ.

         Cuộc đời của Thiền sư Bạch Ẩn là bức tranh sống với câu chuyện “Thế à!” cho đến bây giờ vẫn được nghe kể. Biên dịch lại là góp thêm công hạnh của Ngài. Đây là một tác phẩm công phu trong vườn Thiền Phật giáo, xin trân trọng giới thiệu.

Viên Chiếu 2008

Mục lục:

Tập 1

Chương 1: Cuộc đời

     Lời mở đầu

     1. Sơ lược bối cảnh Thiền tông của Nhật Bản

     2. Những ngày còn thơ

     3. Xuất gia, thuở sơ thời

     4. Chùa Thiền Tùng (Zenso-ji): thất vọng đầu tiên

     5. Chùa Thụy Vân (Zuiun-ji): duyên trở lại đạo

     6. Sơ ngộ - Thọ giáo với Chánh thọ

     7. Những ngày sau chứng ngộ

     8. Nội quán

     9. Hoằng Dương Chánh Pháp

Chương 2: Những Nét Tiêu biểu

     1. Tìm hiểu con người Bạch Ẩn

     2. Quan niệm về Thiền và Tịnh

Chương 3: Những lá thư

     1. Tóm lược bức thư Oretagama III nói về ý nghĩa

         Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

     2. Thơ gửi tăng bệnh ở xa

Chương 4: Thơ Kệ

 

Tập 2

Dẫn nhập

Chương 1: Ngữ Lục

     1.1 Liếm Nước Đàm Dãi Hồ Ly của Hư Đường

     1.2 Độc Dược Để Lại của Bậc Tiên Đức

     1.3 Công Khó Đền Ơn Chư Phật Tổ

     1.4 Chánh Pháp Không Thể truyền

     1.5 Thư Gửi Cư Sĩ

Chương 2: Thư Pháp và Họa Phẩm

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn