Tìm Sách

Thiền >> Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
 • Tác giả : T. MINH CHÂU, T. THANH TỪ, T. PHƯỚC SƠN, MINH CHI
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 94
 • Nhà xuất bản : Ban Phật giáo Việt Nam và Ban Phật giáo chuyên môn
 • Năm xuất bản : 1994
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009590
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển.

T. MINH CHÂU, T THANH TỪ, T. PHƯỚC SƠN, MINH CHI

Thay lời tựa

Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư, do hai ban Phật Giáo chuyên môn và Phật Giáo Việt Nam thuộc Viện Nguyên Cứu Phật Học tổ chức có để lại các bài phát biểu của Hòa Thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai Ban. Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dsu75ng một nền Thiền Học Việt Nam

Minh Chi

Ban Phật Giáo Việt Nam

MỤC LỤC

·       Hành Thiền, một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp gió dục hướng thượng (Thích Minh Châu)

·       Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của giáo lý Nguyên Thủy. (Thích Thanh Từ)

·       Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển (Minh Chi)

·       Một vài ý kiến về Tổ Sư Thiền (Minh Chi)

·       Đôi nét về Tổ Sư Thiền (Thích Phước Sơn)

·       Những Khái niệm cơ bản về Thiền ( Minh Chi)

Bài 1: Khái niệm Samatha (Định hay chỉ)

Bài 2: Tuệ Quán (Vipassana)

Bài 3: Chánh Niệm (sama sati)

Bài 4: Lợi ích của hành Thiền

Bài 5: Nói chuyện về Thiền

Bài 6: Định Học

Bài 7: Những nguyên lý của Thiền Định

Bài 8: Thiền Định và Du Già

Bài 9: Thuyết Du Già thắng vương (Rajayoga)

Bài 10: Phép hành Thiền trong cuốn “Bhagavad Gita” (Ấn Giáo)

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn