Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Bộ Mật Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bộ Mật Tông
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Viên Đức
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 475
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 12010000002379
 • OPAC : 2379
 • Tóm tắt :

Bộ Mật Tông

Dịch giả Thích Viên Đức

 

Lời nói đầu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch: Quý vị Thiện tri thức

Hơn mười năm qua, tôi y quyển HIỂN MẬT VIÊN THÔNG này, gắng theo phương pháp trong đây tu trì. Tôi nhận thấy có nhiều sự linh nghiệm kết quả. Để ứng dụng trong đời mạt pháp, và giúp chúng sanh nghèo hèn bạc phước muốn sở cầu như ý…, tôi không quên sự hèn kém của mình, đem tâm gắng dịch quyển sách này để ấn hành lưu thông. Nếu có vỊ nào nhờ sách này mà phát tâm tu quán, trì chú, được thêm phần tín nguyện mà hành trì, thì tôi rất lấy làm mãn nguyện.

Tôi tự biết không tránh khỏi văn nghĩa vụng về thiếu sót, kính mong quý ngài hoan hỷ tha thứ có chỗ nào sai lầm, giúp ý kiến cho lần tái bản sau được đầy đủ hơn.

NamMô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Chứng Minh

Chùa Dược Sư, Ban Mê Thuột,

Mùa Hạ- Phật Lịch 2515

Ngày Rằm, tháng Bảy, Tân Hợi (4-9-1971)

Dịch Giả cẩn bút

Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ĐỨC

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ