Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Tạng thư sống chết

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng thư sống chết
 • Tác giả : Sogyal Rinpoche
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 358
 • Nhà xuất bản : Xuân Thu
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tạng thư sống chết

Nguồn http://thuvienhoasen.org
Chuyển sang ebook 27-7-2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org


Mục Lục


PHẦN MỘT: SỐNG
1. TRONG TẤM GƯƠNG CỦA CÁI CHẾT
2. VÔ THƯỜNG
3. TƯ DUY VÀ THAY ĐỔI
4. BẢN CHẤT CỦA TÂM
5. ĐƯA TÂM VỀ NHÀ
6. TIẾN HÓA, NGHIỆP VÀ TÁI SINH
7. BARDO và NHỮNG THỰC TẠI KHÁC
8. ĐỜI NÀY: CÕI BARDO TỰ NHIÊN
9. CON ĐƯỜNG TÂM LINH
10. TỰ TÁNH SÂU XA CỦA TÂM
PHẦN HAI: CHẾT
11- LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT VỀ VIỆC GIÚP ĐỠ NGƯỜI SẮP CHẾT
12- LÒNG BI MẪN : VIÊN NGỌC NHƯ Ý
13- GIÚP ĐỠ TINH THẦN CHO NGƯỜI CHẾT
14- NHỮNG HÀNH TRÌ CHO NGƯỜI SẮP CHẾT
15- TIẾN TRÌNH CHẾT
PHẦN BA: CHẾT VÀ TÁI SINH
16- NỀN TẢNG
17- TIA SÁNG NỘI TẠI
18- BARDO TÁI SANH
19- GIÚP ĐỠ SAU KHI CHẾT
20- KINH NGHIỆM CẬN TỬ : NẤC THANG LÊN TRỜI
21- TIẾN TRÌNH PHỔ QUÁT
PHẦN BỐN: TỔNG KẾT
22- SỨ GIẢ HÒA BÌNH
PHỤ LỤC MỘT - NHỮNG CÂU HỎI VỀ CÁI CHẾT
PHỤ LỤC HAI - HAI MẨU CHUYỆN
PHỤ LỤC BA - HAI BÀI THẦN CHÚ

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Kinh Đại Nhật
Kinh Đại Nhật