Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Giải Minh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 254
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 12010000008859
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGHI THỨC HÀNH TRÌ ĐẠI BI SÁM PHÁP

Giảng giải chú Đại Bi Tâm Đà La Ni xuất tướng

 GIẢI MINH dịch

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI GIAO CẢM

Mọi việc ở đời đều do nhân duyên mà có, rồi từ đó diễn tiến theo thời gian, không gian, hoàn cảnh, hội ngộ chậm hoặc mau, cộng thêm đạo hạnh của mỗi người, đưa đến kết quả tốt hoặc xấu mà thôi, ta không thể cưỡng lại được.

Năm Nhâm Tý (1972), tôi hân hạnh được quyển “Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Thần Chú”, rồi đến đầu xuân Quý Sửu (1973), tôi lại tiếp nhận được quyển kinh “ Đà La Ni Thánh Tượng”, nghĩ mình được duyên lành với Đức Quán Thế Âm Bồ tát, nên tôi mạnh dạn dịch bản kinh nói trên sang chữ Việt, với mục đích duy nhất: Phổ biến một bản kinh quý để mọi người biết được công hạnh, oai linh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tạo cho mình một niềm tin vững chắc.

Tháng Giêng năm Ất Dậu (2005), tôi được một vị Thượng Tạo biếu quyển Đại Bi Chú Giải gồm đủ 84 tượng của Đức Quán Thế Âm hóa thân. Đầu tháng hai năm Ất Dậu, tôi ấn hành  bản “Linh Cảm Viên Thông” đã ấn hành 25 năm về trước, tôi vận động cho in lại để ấn tống, không ngoài  cho người Phật tử hiểu được sự diệu dụng vô lường của Đức Quán Thế Âm Bố Tát. Rồi một nhân duyên đến tôi trân trọng đón nhận quyển “ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Sám Pháp”, tôi cảm xúc vô cùng, âu cũng là một phước duyên, để hình thành trọn vẹn bản Phật kinh quý giá: “ Đại Bi Thánh Tượng và  Phương Pháp hành trì  Lễ Sám Đại Bi thần chú”, nếu Chư tăng Ni Phật Tử thực hiện lễ sám, để tội tiêu phước trưởng, thì còn gì quý báu bằng, dứt trừ ác duyên, tăng trưởng thiện pháp, dứt trừ trọng tội?”.

Do Vậy tôi gộp bản “Linh Cảm Viên Thông, Đại Bi Chú Giải, và Đại Bi Sám Pháp” làm môt để quý vị thấy được “Linh Diệu”  của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và nhờ phương pháp lễ sám hành trì sẽ tăng  trưởng phước duyên, quý giá vô cùng. Nó cũng là môt việc  làm góp phần nhỏ nhặt  trong đời sống tu tập “Tu thân hành thiện, tạo duyên lành” đuợc Tam nghiệp thanh tịnh, tu tịnh độ nhân, khi xá bỏ thân này, không rơi vào đường ác, đắc sanh Tịnh độ.

Mạnh Xuân Ất Dậu 2005

Giải Minh Cẩn Chí

MỤC LỤC

 

Lời giao cảm

Lời giới thiệu

Tựa – Pháp Đoan

Luận về Danh Hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Lược Khảo Về Đại Bi Thần Chú

Lời Biện Giải

Hiệu Quả Công Đức  Trì Tụng Chú Đại Bi

Nguồn Gốc Của  Chú Đại Bi

Khi Trì Tụng Chú Đại Bi Cần Nên Biết

Nghi Thức Hành Trì Đại  Bi Sám Pháp

Thánh Tượng

Lược Giải  Ý Nghĩa  84 Thánh Tượng

Ý nghĩa  của 40 tay trong 5 bộ

 

 

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Kinh Đại Nhật
Kinh Đại Nhật