Tìm Sách

Thiền >> Góp nhặt cát đá


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Góp nhặt cát đá
 • Tác giả : Shaseki – Shu
 • Dịch giả : Vũ Thế Ngọc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 143
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1201000008779
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SHASEKI – SHU

GÓP  NHẶT  CÁT  ĐÁ

Tuyển tập thiền truyện

 Vũ Thế Ngọc dịch - chú

                                                                                                                      

  TỰA

Góp Nhặt Cát Đá là một tuyển tập thiền truyện nổi tiếng của Nhật Bản khởi từ Sa Thạch Tập (Shaseki – Shu) của Vô Trụ Đạo Hiểu (Muju Dokyo 1226-1312) sưu tầm các thiền truyện trong các ngữ lục hành trạng của các thiền nhân Nhật Bản và Trung Hoa, được giới thiệu lần đầu vào thế kỷ 13. Vô Trụ nguyên là đệ tử thiền Lâm Tế thuộc dòng ngài Minh Am Vinh Tây (Myoan Eisai 1141-1215) nhưng sau này chuyên tu Mật Tông. Sa Thạch Tập mà chúng ta biết hiện nay là tuyển tập liên tục được các thiền sư Nhật Bản tăng bổ thêm nhiều truyện đến tận đầu thế kỷ 20 và trở thành một thiền thư nổi tiếng được lưu hành rộng rãi ở Nhật Bản ngày nay. Lúc trở lại đại học Sophia Đông Kinh vào cuối thập niên 1980 tôi vẫn thấy tập sách này có trong học trình như một công cụ học hỏi ngôn ngữ và văn học thiền Nhật Bản. Khi dạy văn hóa phương đông cho sinh viên Mỹ tôi cũng ghi sách này bên cạnh các thư tịch khác chứa đựng những tư tưởng sâu sắc nhưng khó diễn tả của Thiền học.

Đối với Tây phương Sa Thạch Tập được biết đến qua bản dịch Zen Stories của Nyogen Senzaki và Paul Reps do Nhà xuất bản Rider Luân Đôn in từ năm 1939 nhưng thật sự nổi tiếng trên toàn thế giới qua lần in chung với Vô Môn Quan trong tác phẩm Zen Flesh Zen Bones do Nhà xuất bản Charles E. Tuttle giới thiệu vào năm 1957. Chính từ bản Anh ngữ này tác phẩm đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ Âu Á, trong đó có Việt ngữ. Bản dịch Anh ngữ này cũng là một bản dịch hay và đơn giản. Vì vậy, khi cho in bản Việt ngữ lần này chúng tôi có đề nghị với nhà xuất bản in thêm cả bản Anh ngữ.

Riêng với các độc giả Việt ngữ nếu đã đọc một số trước tác khá khô khan của chúng tôi về thiền học (Vô Môn Quan, Tuyệt Quán Luận, Huyết Mạch Luận, Pháp Bảo Đàn Kinh, Lessons on Emptiness, Trung Quán và Thiền Học…) thì tác phẩm này là một tiêu dao nhẹ nhàng cần thiết để độc giả thấy thêm một diện mạo khác về thiền học trong đời thường.

                                                             Bát Bất Đường mùa xuân 2008

                                                                                     VŨ THẾ NGỌC

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn