Tìm Sách

Thiền >> Phương pháp ngồi thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phương pháp ngồi thiền
 • Tác giả : Nguyễn Tuệ Chân
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 346
 • Nhà xuất bản : Lao Động
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008773
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHƯƠNG  PHÁP  NGỒI  THIỀN

Nguyễn Tuệ Chân

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG

 

LỜI  TỰA

Pháp môn Thiền định là cơ sở để khai triển trí tuệ, lại cũng là phương tiện y cứ để giải thoát khổ não, đối với thân tâm con người chúng ta rất có lợi ích. Trong quá trình tu chúng của Phật pháp, nó chiếm một địa vị cực quan trọng.

Đức Phật Thích Ca lúc ngồi dưới cội Bồ Đề, khai ngộ thành Phật, đương thời ngài thành tựu chính giác trí tuệ vô thượng Bồ Đề, nhưng phương tiện mà ngài y cứ để chứng đắc vô thượng Phật trí thì chính là pháp môn Thiền định. Vì vậy Thiền pháp là quá trình tu chứng của Đức Phật Đà, là phương tiện khai phát trí tuệ, mà không phải là cứu cánh của Phật trí. Nhưng nếu không có cơ sở của Thiền pháp thì cứu cánh Phật trí khó mà thành tựu viên mãn.

Tập sách này cố gắng tóm thuật các kinh sách nói về phương pháp tọa Thiền, với hy vọng giúp ích được ít nhiều các bạn đọc muốn tìm hiểu về đề tài này. Tuy vậy, vì sức học có hạn, nên sai sót là điều khó tránh khỏi, mong bạn đọc và các bậc thức giả rộng lòng tha thứ.

                                                      MỤC  LỤC

Lời tựa                                                                                                           

Chương 1

Thiền định học                                                                                             

Chương 2

Sự phát triển của lý luận thiền định                                                             

Chương 3

Ý nghĩa của tu học thiền định                                                                      

Chương 4

Điều kiện cốt yếu cơ bản của tọa thiền                                                       

Chương 5

Công việc chuẩn bị khi ngồi thiền                                                               

Chương 6

Phương pháp và nguyên lý tọa thiền                                                           

Chương 7

Chứng nghiệm cảnh giới thiền định                                                            

Thuật ngữ thường dùng của Phật giáo Thiền tông                                     

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn