Tìm Sách

Thiền >> Khi nào chim sắt bay


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khi nào chim sắt bay
 • Tác giả : Ayya Khema
 • Dịch giả : Diệu Liên Lý Thu Linh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 258
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009961
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KHI NÀO CHIM SẮT BAY

NI SƯ AYYA KHEMA – DIỆU LIÊN . LÝ THU LINH Dịch

NXB TỔNG HỢP TP. HCM 

                                         

Dẫn nhập

Tựa quyển sách này được lấy ra từ mộtlời tiên tri của Padmasambhava  một nhà thông thái Ấn Độ , ở thế kỷ thứ 8 sau Công nguyên, người đã du hành đến Tây Tạng để thiết lập nền tảng Phật giáo .

Nguyên câu tiên tri như sau : “ Khi nào chim sắt bay , ngựa chạy trên bánh xe  người Tây tạng phải  lang thang khắp cùng trái đất, lúc đó Phật pháp sẽ được truyền đến đất của người da đỏ” (Đất của người da đỏ được xem là phương Tây, vì đối với người châu Á, da người phương Tây đỏ hồng ).

Thật vậy, mã lực của các xe hơi “con chim sắt” máy bay là một phần của đời sống chúng ta hôm nay, và người dân Tây Tạng đúng là đã tản mát khắp nơi trên thế giới. Lời dạy của các vị thầy Phật giáo và những lời dạy của Đức Phật (Pháp) đã truyền lan từ những ngọn núi hùng vĩ của Tây Tạng, từ những tu viện trong rừng ở Miến Điện. Thái Lan,Tích Lan, để hội nhập, hòa hợp, thăng hoa ở phương Tây. Từ đó, mang đếncho các tôn giáo phương Tây một nguồn sinh lực, sức sống mới.

 

                               MỤC LỤC

Dẫn nhập

Lời bạt của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cảm niệm

Lời người dịch

Vài nét về tác giả

Lời giới thiệu

Chương 1.   Lý do và phương pháp tu thiền

Chương 2.  Bản chất tâm

Chương 3.   Quán Tưởng và quán Từ Bi

Chương 4.   Nhân Quả Duyên Sanh

Chương 5.  Duyên khỏi Siêu Việt

Chương 6.   Tự Tin & Tín Tâm

Chương 7.   Quán Cảm Thọ : Một phương pháp Thiền

Chương 8.   Hỷ

Chương 9.   Thiền Định

Chương 10.  Một Phương pháp Thiền

Chương 11. Những bước kế tiếp

Chương 12. Các tầng Thiền Định Vô Sắc

Chương 13. Nhận được Bản Tâm Chân Thật

Chương 14.  Sự Tỉnh Ngộ

Chương 15 .Buông Xả và Giải Thoát

Chương 16.  Ngày Qua Ngày

 

 

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn