Tìm Sách

Thiền >> Bạch Ẩn thiền định ca


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bạch Ẩn thiền định ca
 • Tác giả : Amakuki Sessan
 • Dịch giả : Hạnh Huệ - Thuần Bạch
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 225
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 120100000010118
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 BẠCH ẨN THIỀN ĐỊNH CA

AMAKUKI SESSAN – HẠNH HUỆ - THUẦN BẠCH Dịch

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Chư vị Tổ sư trong khoảng thời gian diệu ngộ, tâm tư bay bổng thênh thang như trời mây. Làm thế nào đẻ diễn tả cái vô cùng cho trần gian hữu hạn? Lời ca thâm trầm của một phen đáo bỉ ngạn, rồi cũng mất hút như nhiên. Lưu dấu lại đây, chữ in giấy trắng, khéo đọc thì nhận ra giữa ký hiệu văn tự có một niềm cảm xúc không thể thành lời. Cái đó tùy mỗi người. “Thiền định ca” không phải của riêng ai. Một sớm triêu dương trên bồ đoàn , hay chiều muộn tà huy ngồi nghe sóng vỗ. Thiền định ca là bản tâm ca, hãy để nó tự hát lên, cung điệu này xưa nay không đổi.

Viên Chiếu 2009

 

MỤC LỤC

 

Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạc

Thiền sư Bạch Ần và pháp hội mùa xuân 1470

BẠCH ẨN THIỀN ĐỊNH CA

Chương I

Chương II

Chương III

Chương IV

Chương V

Chương VI

Chương VII

Chương VIII

Chương IX

Chương X

Chương XI

Chương XII

Mục lục

 

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn