Tìm Sách

Thiền >> Giải đáp 100 câu hỏi Thiền


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giải đáp 100 câu hỏi Thiền
 • Tác giả : Pháp sư Thánh Nghiêm
 • Dịch giả : Đạo tâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 299
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000010154
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIẢI ĐÁP 100 CÂU HỎI THIỀN

Pháp sư Thánh Nghiêm

Đạo Tâm dịch

Nhà xuất bản Tôn Giáo – PL 2549-1005

 

                                                              LỜI ĐẦU SÁCH

Những năm đầu tiên vào thiền viện tu học,khi đọc các đoạn đối thoại hoặc công án trong Ngữ lục thiền sư Trung Hoa, tôi hoàn toàn mờ mịt không hiểu gì cả. Mặc dù rất thích đọc, nhưng mỗi lần giở sách ra xem không quá vài trang đành phải gấp lại. Có khi đọc xong không hiểu, tôi ghi ra giấy đem hỏi những huynh đệ chung quanh, có vị nói rằng đọc sách thiền mà dùng ý thức để hiểu là sai. Tôi thấy rõ ràng mình muốn hiểu, như vậy là sai rồi, cho nên tôi không hỏi nữa.

Nhưng tôi nghĩ bụng, sách in ra để đọc, mà nếu đọc không cho hiểu đọc làm chi. Về mặt văn tự chữ nghĩa trên phương diện đối đãi phải cho hiểu chứ. Tuy nói “bất lập văn tự” nhưng các ngài vẫn phương tiện dùng ngôn ngữ văn tự để cho người sau biết mà tu hành. Cho nên tôi hay hỏi người này người kia mà không được thoa mãn lắm.

Sau này tôi mới phát hiện ra rằng tại vì trình độ tu học của mình còn non kém, nội lực công phu không có, vả lại các thiền sư thường sử dụng lời nói phủ định, tượng trưng hoặc không liên quan gì đến câu hỏi để phá trừ quan niệm chấp chặt cứng ngắc của người học. Bởi vì người học cứ muốn biết ý nghĩa câu hỏi đó như thế nào mà hoàn toàn không biết mình là gì, và còn nhiều phương diện khác nữa. Ở đây chúng tôi xin dẫn chứng một vài trường hợp như sau:

Có vị Tăng hỏi Thiền sư Vân Môn:

- Tu hành không khởi niệm, có lỗi gì không?

Thiền sư Vân Môn đáp:

- Núi Tu-di.

Trả lời như vậy làm sao chúng ta hiểu? Vị Tăng hỏi tu hành không khởi một niệm, có lỗi gì không? Thì hãy trả lời có hoặc không, đằng này lại đáp “Núi Tu-di” chúng ta không biết đường nào mà rờ (xem bài 81).

Và còn rất nhiều trường hợp đối đáp “ lạc đề” như thế, ở đây không tiện dẫn ra hết.

Trong ngữ lục của các Thiền sư Trung Hoa còn ghi lại rất nhiều câu trả lời mà chúng ta không cách gì hiểu nổi. Quyển sách này chỉ ghi lại 100 câu hỏi do Pháp sư Thánh Nghiêm giải thích. Tuy chỉ 100 câu không thấm thía vào đâu, nhưng chúng ta đọc qua sẽ thấy cái hay tuyệt vời mà chúng ta không ngờ được.

Để giúp cho chư Thiền giả có thêm tài liệu nghiên cứu thiền, chúng tôi mạo muội đem hết khả năng hiểu biết hạn hẹp của mình mà dịch ra quyển sách này, chắc chắn không sao tránh khỏi những chỗ vụng về và sai sót. Kính mong các bậc cao minh, thiện hữu tri thức chỉ giáo cho những chỗ khuyết điểm, hầu giúp cho người đọc thêm phần lợi lạc.

Kính ghi

Đạo Tâm

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn