Tìm Sách

Thiền >> Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
 • Tác giả : Nhiều Tác Giả
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 276
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009486
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thay Lời Tựa

Cuộc hội thảo về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tổ Sư do Ban Phật giáo chuyên môn và Phật giáo Việt Nam thuộc Viện Nghiên Cứu Phật học tổ Chức năm 1994, có để lại các bài phát biểu của Hòa thượng Viện Trưởng và những người lãnh đạo hai Ban.Chúng tôi xin phép cho in để lưu hành nội bộ, vì đều là những tài liệu tham khảo có lợi cho sự nghiệp xây dựng một nền Thiền học Việt Nam. Tập sách này có hai phần:

Phần một gồm các bài phát biểu chính thức tại cuộc hội thảo.

Phần hai là phần phụ lục gồm một số các bài do chúng tôi soạn và sưu tầm trong thời gian tiếp theo sau cuộc hội thảo tức là từ 1994 cho đến nay.

Cuối cùng chúng tôi xin tri ân Văn phòng Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, ghi nhận công đức hai Sư cô Hồng Liên và Quảng Thảo đã đánh vi tính và hoàn chỉnh bản thảo, nhà xuất bản và nhà in đã làm đầy đủ thủ tục xuất bản và tổ chức in ấn hoàn hảo.

Minh Chi
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn