Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Thế giới Phật giáo Tây Tạng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thế giới Phật giáo Tây Tạng
 • Tác giả : Tenzin Gyatso
 • Dịch giả : Linh Thụy
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 265
 • Nhà xuất bản : Tự Lực
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 120100000010159
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Tenzin Gyatso (Đức Đạt lai lạt Ma XIV)

THẾ GIỚI PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Tổng quan về triết lý và thực hành

Anh ngữ: Geshe Thupten Jinpa

Linh Thụy chuyển ngữ Việt

Nhà xuất bản Tự Lực

GIỚI THIỆU

Đức Đạt Lai Lạt Ma trong quyển sách tối quan trọng Thế giới Phật giáo Tây Tạng, được chuyển ngữ và nhuận sắc tuyệt vời do Geshe Thupten Jinpa, đã truyền trao một tổng quan minh triết và uyên bác về các pháp môn Phật giáo Tây tạng từ Tứ Diệu đế đến Tối thượng Du già. Mật tông, luôn với sự nhấn mạnh  đặc biệt về các tu tập từ, bi , và trách nhiệm toàn cầu. Ngài yêu cầu chúng ta tỉnh thức và hiện diện trong thực tại, luôn tinh tường trong điều động các thái độ, hành động, và động cơ, và dấn thân quán xét thấu đáo  sinh hoạt tâm thức và quán sát khả năng chuyển hóa tích cực trong chính ta. Không phải là việc dễ làm! Ít người trong chúng ta có thể có một can đảm phi thường và nghị lực sắt đá đòi hỏi để đắc trạng thái giác ngộ của đức Thích Ca Mâu Ni, Long Thọ, Milarepa, hoặc Tông Kha Ba, hoặc chư thánh đức và anh hùng khác. Nhưng chúng ta có thể, với tu tập tinh chuyên, mang thêm ánh sáng đến cho tâm và cảm nhận sự ấm áp của các trái tim mở rộng.

Đức Đạt Lai Lạt Ma , nhân vật đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1989, được toàn thế giới tôn kính như một trong các nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất. Ngài là vị thánh đức của một dòng truyền thừa không hề bị gián đoạn nối dài 2.500 năm trước từ đức Phật lịch sử. Ngài vừa là vị đạo sư tôn kính và nhà lãnh đạo chính trị duy nhất của thời đại hoạt động tích cực cả hai lãnh vực suốt hai thế kỷ.

Kể từ khi Trung Quốc xâm chiếm nền độc lập của Tây tạng vào năm 1950, đức Đạt Lai lạt Ma đã cùng đoàn thân cận đã lưu vong đến Ấn Độ năm 1959, ngài đã làm việc không mệt mỏi hầu giải thoát dân tộc mình ra khỏi cuộc diệt chủng hệ thống hóa đã tàn sát 1,2 triệu người Tây tạng – một phần năm dân số trước khi bị ngoại xâm. Lòng từ bi vô biên của ngài đối với cả kẻ thù tiếp tục tàn phá đất nước mình, là chỉ dấu của hạnh Bồ tát chân thật và xác tín. Quyển sách này là một cơ hội tuyệt diệu cho tất cả chúng ta muốn tiếp xúc cùng một cao nhân như thế và lời giảng dạy của ngài.

Tổ chức Gere Foundation rất hân hạnh được liên hệ cùng đức Đạt lai Lạt Ma và các thông điệp của ngài về trách nhiệm cùng hòa bình toàn cầu , và hoan hỉ yểm trợ Wisdom Publicatons trong nỗ lực xiển dương các lý tưởng trên. Nguyện cầu cho quyển sách này mang đến hạnh phúc và chánh nghĩa cho hạnh phúc tương lai cho toàn nhân loại.

Richard Gere

   New York

 

NỘI DUNG

Giới thiệu 

Đề từ

PHẦN I- PHẬT GIÁO TỔNG QUAN

1. Phân chia các thừa

2. Chuyển pháp luân lần thứ nhất

 • Tứ Diệu Đế
 • Tam Thượng Huấn tập
 • Tam thập thất Diện Đạo phẩm

3. Chuyển pháp luân lần thứ nhì: Không thuyết     

4. Chuyển pháp luân lần thứ ba: Phật Tánh

5. Giải thích khác nhau về vô ngã

6. Tứ Ấn của Phật giáo

7. Đại thừa Đạo về Không và Từ bi

 • Đọc Kinh Đại thừa: Quy định và diễn dịch
 • Tri kiến Thâm ảo

8. Hỏi và Đáp 

PHẦN II – VỊ THA & LỐI SỐNG

9. Phúc lạc của Vị tha

10. Nhận diện Kẻ Nội thù

11. Vượt sân và hận

12. Ngã với Tha: Hoán vị

13 Hỏi và Đáp

PHẦN III – KIM CANG THỪA TÂY TẠNG

14. Các đặc điểm của Mật pháp

15. Phân chia trong Mật tông

16. Điểm đạo: Lễ gia hộ

17. Hứa và Nguyện

18. Tu tập Mật pháp: Tam đẳng Mật pháp

19. Tu tập Mật pháp Cao: Tối thượng Du già Mật

 •          Giới thiệu tổng quát
 •          Giải Mật: Chìa khóa diễn dịch
 •          An lạc và Không tánh
 •          Tử, Trung ấm và Đầu thai
 •          Trình tự hoàn tất
 •          Tối thượng Du già Mật qua cổ phái

20. Hỏi và Đáp

CHÚ THÍCH

THUẬT NGỮ

THƯ MỤC

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Nghi thức tu trì đại bi
Nghi thức tu trì đại bi
Tạng Thư sống chết tập 1
Tạng Thư sống chết tập 1
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Cơ sở Mật Giáo Tây Tạng
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Chìa khoá dẫn đến giác ngộ
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Hoá giải stress và chướng ngại trong cuộc sống
Tâm linh thời hiện đại
Tâm linh thời hiện đại
Ánh sáng Mật Tông
Ánh sáng Mật Tông
Tạng thư sống chết
Tạng thư sống chết
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ
Bản Tôn sức khỏe và trường thọ