Tìm Sách

Thiền >> Sức sống Thiền môn (tập 1)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sức sống Thiền môn (tập 1)
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Viên Diệu - Phổ Huệ - Khả Triết - Chí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 171
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008504
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SỨC SỐNG THIỀN MÔN (TẬP 1)

Dịch giả: VIÊN DIỆU - PHỔ HUỆ

                KHẢ TRIẾT – CHÍ HẢI

Nhà xuất bản Tôn giáo.

LỜI GIỚI THIỆU

Nói sức sống của thiền tông là nhằm nói mạng mạch của Phật pháp, cốt tuỷ của đạo Phật. Phật pháp được hiện bày như ngày hôm nay, chính là nhờ sức sống này, toát lên từ sự thể hiện của các bậc chân nhân vô cùng khoáng đạt.

Ai hiểu nổi một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Một tráng sĩ Tung Sơn chặt tay thuở nào, một Đơn Hà đốt tượng Phật và vô số những bậc chân nhân với vô vàn biểu hiện, chợt hoá mênh mông. Thật chất ngất! Thật diệu kỳ!

Từ khi chánh nhãn mở sáng toàn cõi trời đông, những tiếng quát đinh tai nhức óc, thét lên vang đội. Vầng đông ló dạng, chánh pháp này vào tay lão Hán, biểu hiện nguyên vẹn “Bản lai vô nhất vật”. Từ đó sức sống tràn bờ, để rồi tiếng vang chạm cành trúc ở Bạch Nhai cũng đánh ngã được một thành trì văn tự, nơi Long Đàm thổi tắt một ngọn đèn trong đêm cũng thui sạch cả gánh Kim Cang sớ giảng... Những chiêu thuật sắc bén thần tốc như vậy vô hình chung tồn đọng, hình thành một sức sống mãnh liệt , vượt thoát, sức sống thiền môn.

Với tâm thành hiền nhân chân thiết và tinh thần cần cầu học hỏi các bậc cổ đức không biết chán mỏi, sư huynh đệ tại Thiền viện Thường Chiếu sau một thời gian hành trì tu tập đã có những niềm tin nhất định. Anh em không ngại sở học còn cạn mỏng, cùng nhau sưu tập và chú dịch những mẫu thiền thoại này, chỉ mong được chia sẻ chút niềm vui với thiện hữu tri thức khắp nơi, gọi là một chút duyên lành nơi cửa không.

Nhận thấy sự cố gắng đáng được tán dương của chư huynh đệ, tôi mạo muội gửi đến quí độc giả dịch phẩm Sức Sống Thiền Môn, như là sự đồng cảm và khích lệ anh em tiến lên nhiều hơn nữa trên bước đường tu học, hành thiện.

Thiền viên Thường Chiếu, ngáy 19-7-Kỷ Sửu

THÍCH NHẬT QUANG.

MỤC LỤC

 1. Cuốc cỏ chặt đứt rắn.
 2. Chẳng có một tấc tơ.
 3. Toàn thân đều là mắt
 4. Một và hai
 5. Tâm tịnh cõi nước tịnh
 6. Không thể nói với thầy
 7. Không thay đổi đối phó với muôn vàn thay đổi
 8. Buông xuống cái gì.
 9. Có tôi đây
 10. Cao và xa
 11. Đâu từng lẫn lộn.
 12. Trăm năm chỉ là giấc mộng.
 13. Quốc sư và hoàng đế.
 14. Đạo tiếp khách.
 15. Mặt mũi xưa nay.
 16. Bay khỏi sinh tử
 17. rửa mặt chuyển tâm
 18. Tất cả đều là thiên
 19. Thiền vị
 20. Đó chính là thiền
 21. Một và mười
 22. Không thể thay thế
 23. Văn thù hiện thân.
 24. Nặng bao nhiêu
 25. Gương xưa chưa chùi
 26. Mẫu mực ngàn xưa.
 27. Hoàn toàn không công được
 28. đoạt chẳng được
 29. Ăn mày và thiền
 30. Từ tâm lưu xuất
 31. Phàm thánh đều quên
 32. Tôi không phải là chúng sinh
 33. Con là thị giả
 34. Tâm và tính
 35. Người chỉ biết mình
 36. Buông đi! Buông đi.
 37. Đại thiên làm giường.
 38. Ông từ đâu đến
 39. Không còn vẽ nữa.
 40. Một bài thơ
 41. Huệ khả an tâm
 42. Giống phần bò
 43. Tám gió thổi chẳng động
 44. Tôi cũng có thể vì ông mà bận
 45. Thuyết pháp cứu cánh.
 46. Nén hương thêm phước
 47. Trừ lửa sân trong tâm
 48. Con rận từ đâu ra?
 49. Im lặng không nên ồn
 50. Ở chỗ nào.

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn