Tìm Sách

Thiền >> Mỗi Năm Một Chuyện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mỗi Năm Một Chuyện
 • Tác giả : Thiền Viện Viên Chiếu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 196
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000009505
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Ngỏ

Theo truyền thống Á Đông, mỗi năm đều có một con vật biểu tượng. Mười hai năm một chu kỳ gọi là mười hai con giáp.Viên Chiếu cũng mượn chuyện các con vật có liên hệ đến Thiền sư, đến chuyện tu hành để gọi là “Văn dĩ tải đạo”. Gom góp tích lũy đến nay, được mười một con, chuyện năm con rắn không biết vì sao thất lạc. In ra đây gọi là tiêu khiển thời gian buổi tàn niên.

Viên Chiếu

Lập Đông Ngâm Ngọ - 2002

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn