Tìm Sách

Thiền >> Nguồn Thiền giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nguồn Thiền giảng giải
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 335
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000007455
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGUỒN THIỀN GIẢNG GIẢI

HT. Thích Thanh Từ

Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh-1999

 

LỜI ĐẦU SÁCH

 

Quyển Nguồn Thiền được thầy chúng tôi dịch từ năm 1969 sau khi nhập thất ra. Tập sách này nguyên đề là Thiền Nguyên Chư thuyên Tập Đô Tự, là bài tựa của bộ Thiền Nguyên Chư Thuyên Tập (100 quyển) do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời các Thiền gia nói về nguồn cội yếu chỉ của Thiền Tông và diệu lý của Tam Tạng giáo điển. Sách này là then chốt của người tu Thiền và kim chỉ nam của người học Phật.

Tập Nguồn Thiền có giá trị về Thiền và Giáo, người mới học Thiền đọc qua khó bề lãnh hội; giáo nghĩa lại phù hợp với chủ trương “Thiền Giáo song hành” của Hòa thượng nên khi thành lập tu viện Chân Không, Ngài đem ra giảng dạy cho Thiền sinh khóa một học. Chúng tôi nghe lại băng nhựa, thấy giáo nghĩa của tập sách cũng như lời giảng của Hòa thượng quá thâm diệu và rõ ràng, giúp ích cho người học và tu Thiền không nhỏ.

Sợ băng nhựa để lâu bị hư nên chúng tôi ghi lại thành sách để làm tài liệu. Nay đủ duyên phổ biến, chung tôi trình lên Hòa Thượng xem và xin lưu truyền trong học chúng để các bạn đồng tu học có tài liệu nghiên cứu. Hòa Thượng hoan hỷ cho tập sách này được phổ biến. Vì chúng tôi ghi từ lời giảng, chắc chắn tập sách không tránh khỏi sơ sót lỗi lầm, xin quí vị thông cảm bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi vấp phải.

 

Thường Chiếu, cuối năm 1984

                                                                      Thuần Giác – Thuần Tín

Kính ghi

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn