Tìm Sách

Thiền >> Tranh chăn trâu giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tranh chăn trâu giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt - Hoa
 • Số trang : 137
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000007463
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thích Thanh Từ

Tranh chăn trâu giảng giải

Thiền viện Thường Chiếu

NXB TP.HCM – 1998

Lời nói đầu

Tập sách nhỏ này được sưu tập từ bản dịch và lời giảng của Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Thường Chiếu giảng cho thiền sinh bổn viện khóa III năm 1987.

Lúc giảng, Hòa Thượng có giới thiệu Lời Tựa của Trúc Thiên nói về xuất xứ Tranh và Tụng, nên khi sưu tập chúng tôi ghi lại nguyên văn Lời Tựa của Trúc Thiên vào đây.

Lúc giảng ý nghĩa tranh, Hòa Thượng giới thiệu hai bộ tranh Thiền Tông và tranh Đại Thừa. Khi sưu tập, chúng tôi cũng cho in lại tranh Thiền Tông trong tác phẩm Zenlesh Zen Bones do Paul Reps sưu tập và tranh Đại Thừa trong tác phẩm Judo International do Jagarin sao lục mà Trúc Thiên đã trích in trong quyển Tranh Chăn Trâu do An Tiêm xuất bản năm 1972.

Khi giảng, Hòa Thượng dịch và giảng Lời Dẫn nguyên bản chữ Hán của Hòa Thượng Quách Am, Tụng của Thiền sư Tắc Công ở tranh Thiền Tông và Tụng của Thiền sư Phổ Minh ở tranh Đại Thừa, Chúng tôi cũng cho in nguyên bản chữ Hán và bản dịch đối chiếu để tiện bề tham khảo.

Nay vì nhu cầu nghiên cứu tu học, chúng tôi sưu tập lại lời giảng của Hòa Thượng để in thành sách. Trong đây, ý tranh, nghĩa dẫn và Tụng không khác, nên bài giảng có chỗ trùng lập. Và cũng nhằm nhấn mạnh cho thiền sinh chúng tôi ghi nhớ kỹ để thực hành , nên có lúc Hòa Thượng lặp lại ý đã giảng. Vì chú trọng mặt thực hành, chúng tôi đã đặt nhẹ những mặt khác. Thế nên tập sách không tránh khỏi những lỗi về hình thức. Kính mong quý đọc giả thông cảm bỏ qua cho những lỗi mà chúng tôi đã vấp phải.

Thiền Thất Trúc Lâm, tháng 10 năm 1995

Thuần Giác

Kính ghi

 

Mục lục

-          Lời nói đầu

-          Mở đầu

ŸTranh Thiền Tông

 1. Tìm trâu
 2. Thấy dấu
 3. Thấy trâu
 4. Được trâu
 5. Chăn trâu
 6. Cởi trâu về nhà
 7. Quên trâu còn người
 8. Người trâu đều quên
 9. Trở về cội nguồn
 10. Thỏng tay vào chợ

ŸTranh Đại Thừa

 1. Chưa chăn
 2. Mới chăn
 3. Chịu phép
 4. Quay đầu
 5. Ngoan ngoãn
 6. Không ngại
 7. Than hồ
 8. Cùng quên
 9. Riêng soi
 10. Dứt cả hai

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn