Tìm Sách

Thiền >> Lục Tổ Huệ Năng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lục Tổ Huệ Năng
 • Tác giả : Ngô Trọng Đức
 • Dịch giả : Thích Nữ Diệu Sơn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 245
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008257
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LỤC TỔ HUỆ NĂNG

NGÔ TRỌNG ĐỨC – việt dịch : THÍCH NỮ DIỆU SƠN

NXB TÔN GIÁO

 

THAY LỜI TỰA

Bộ kinh Pháp Bảo Đàn là bộ kinh cốt tủy của Thiền tông, được đệ tử Lục Tổ kết tập vào khoảng thế kỷ  thứ 8 sau khi Lục Tổ viên tịch. Bộ kinh rất được học giả Việt Nam quý chuộng. Mãi gần cuối thế kỷ 20 mới được phổ biến trong giới tu học Phật nhờ Thiền sư Thích Thanh Từ dịch sang Việt Văn và giảng dạy tại Thiền Viện Chơn Không – Vũng Táu. Năm 1992, được Thành Hội Phật Giáo TP. HCM ấn hành. Đến nay thì bản dịch kinh vẫn là bảo vật của những người tu học Thiền Việt Nam.

Do cảm nhận được giá trị như thế, nên khi đọc cuốn “Lục Tổ Đại sư Huệ Năng  đích cố sự” ( Lục Tổ Đàn Kinh Bạch Thoại thiền dịch), do ông Trọng Đức vẽ tranh và biên soạn, nhà xuất bản Hòa Dụ phát hành. Chúng tôi không quản sức tu học còn non kém, cẩn thận cố gắng tham khảo chánh văn “Pháp Bảo Đàn Kinh” cùng bản dịch và giảng giải của Thiền sư Thích Thanh Từ để dịch sng Việt ngữ nhằm cống hiến Phật tử Việt Nam. Trong khi chuyển ngữ chắc chắn không tránh khỏi những điều sai sót, kính mong chư Tôn đức  và bạn đọc từ bi chỉ dạy để chúng tôi được học hỏi thêm và xin sửa chữa trong lần tái bản. Chúng tôi xin chân thành cảm niệm thâm ân.

Pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn

Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn

 

Nammô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bút

Phú Anm tháng 2 năm 2001

Thích Nữ Diệu Sơn

 

MỤC LỤC

1-     Lời nói đầu

2-     Truyện Lục Tổ Huệ Năng

3-     Ngữ lục

 Tăng Pháp Hải Tham Vấn

              Lạy Đầu Không Sát Đất

  Ba Thân Bốn Trí

  Thầy Trí Thường Tham Vấn

  Thầy Trí Đạo Tham vấn

Thiển sư Hoài Nhượng

Thiền sư Huyền Giác Tham Vấn

Thiền sư Trí Hoàng

Tranh dành y Bát

Thiền sư Ngọa Luân

Suối trong Giặt Y

NamTăng Bắc Tú

Kiếm Chánh Không Làm Việc Tà

Đệ Tử Trí Giải

Từ Chối Không Về Kinh Đô

Giảng Pháp Tương Đối

Lục Tổ Viên Tịch

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn