Tìm Sách

Thiền >> Thiền : Nghệ thuật của nhập định


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền : Nghệ thuật của nhập định
 • Tác giả : Osho
 • Dịch giả : Nguyễn Đình Hách
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 376
 • Nhà xuất bản : Thời Đại
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008637
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN NGHỆ THUẬT CỦA NHẬP ĐỊNH

OSHO

NGUYỄN ĐÌNH HÁCH  Dịch

NGUYỄN TIẾN QUANG  Hiệu đính 

NXB THỜI ĐẠI

 

“Thiền có nghĩa là nhận biết. Bất kỳ điều gì bạn làm với nhận biết thì đó là thiền KHông phải hành  động mà phẩm chất bạn đang mang vào hành động đó mới là vấn đề. Đi bộ có thể là thiền nếu bạn  bước một cách nhận biết. Ngồi có thể là thiền nếu bạn ngồi với nhận biết. Nghe chim hót có thể là thiền nếu nếu bạn nghe với nhận biết. Nghe tiếng ồn bên trong tâm trí bạn có thể là thiền nếu bạn giữ nguyên nhận biết và tỉnh táo. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ: con người không nên hướng vào mơ ngủ. Thế thì bất cứ điều gì bạn làm cũng là thiền”.

 

MỤC LỤC

1.     Thiền định: Nghệ thuật của lễ hội

2.     Yoga: Sự tưởng thành của tâm thức

3.     Không làm thông qua làm

4.     Thiền “hỗn loạn”

5.     Thiền Động hoặc thiền Tĩnh

6.     Di chuyển vào vùng được biết đến

7.     Kundalini: Sự thức tỉnh của sự sống

8.     Chứng ngộ: sự khởi đầu không điểm kết

9.     Khai tâm với bậc thầy: Kỹ thuật tối thượng

10.    Synyas: Sự đoạn tuyệt với quá khứ

11.    Toàn bộ mong ước: Con đường dẫn tới không ước mong

12.    Linh hồn là gì?

13.     LSD và Thiền

14.     Khả năng trực giác: Điều không thể giải thích

15.     Tâm thức, sự chứng kiến, sự nhận biết

16.     Sự khác nhau giữa Satori và Sammadhi

17.     Năng lượng dục, sự thức tỉnh của Kundalini

18.     Sự biểu lộ của prana ở bảy cơ thể

19.      Các kỹ thuật truyền thống

Giới thệu về Osho

Chú thích thuật ngữ

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn