Tìm Sách

Thiền >> Thiền Minh Sát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền Minh Sát
 • Tác giả : Henepola Gunaratana Mahathera
 • Dịch giả : Chơn Quán Trần Ngọc Lợi
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000008261
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN MINH SÁT

Mindful in plain English

Henepola Gunaratana Mahathera

Chơn Quán Trần-Ngọc-Lợi dịch

NXB Tôn giáo

 

   LỜI NÓI ĐẦU

 

Kinh nghiệm cho biết cách hữu hiệu nhất để trình bày cho mọi người hiểu dễ dàng một vấn đề là dùng ngôn từ đơn giản. Ngoài ra, qua những năm giảng dạy, tôi nhận thấy rằng ngôn từ càng cứng nhắc càng khó hiểu. Ngôn từ khó hiểu ít khi được tiếp nhận rộng rãi, nhứt là khi đề tài giảng dạy lại không liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày.

Thiền không phải là cái gì mà ai ai cũng có thể tu tập. Nhưng hiện nay có nhiều người quan tâm đến thiền, họ cần những chỉ dẫn đơn giản để có thể thực hiện trong lúc không có thầy bên cạnh. Sách này được biên soạn để đáp ứng nhu cầu đó, nhu cầu của nhiều người mới học thiền, cần tài liệu viết bằng ngôn ngữ đơn giản, thông thường của quảng đại quần chúng.

Sách này được hoàn thành với sự giúp đỡ của nhiều bạn hữu mà tôi trân trọng ghi ơn. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm tạ quý ông bà John Patticord, Daniel J. Olmsted, Matthew  Flickstein, Carol Flicstein, Patrick Hamilton, Genny Hamilton, Bill Mayne, Tỳ khưu Dang Pham Jotika, và Tỳ khưu Sona  đã góp nhiều ý kiến, đưa nhiều đề nghị, và giúp nhiều lời phê bình rất bỗ ích.

Tôi cũng xin cảm ơn mẹ Bề Trên Sama và ông Chris O’Keefe đã giúp phần in ấn.

 

                                                                                  Ngày 7 tháng 12, 1990

                                                                                  H. Gunaratana Maha thera

                                                                                  Bhabana Society

                                                                                  Route 1, Box 218-3

                                                                                    High View, WV 26808 , USA

 

 MỤC LỤC

Lời người dịch

Vài nét về tác giả

Lời nói đầu

Dẫn nhập

Chương 1-       Thiền: Sao phải bận tâm

Chương 2-       Thiền không phải là

Chương 3-       Thiền là

Chương 4-       Thái độ

Chương 5-       Thực hành

Chương 6-       Thân làm gì?

         Quy tắc chung

         Cách ăn mặc

         Thế cổ truyền

         Ngồi trên ghế

Chương 7-       Tâm làm gì?

Chương 8-       Tổ chức buổi thiền

         Ngồi ở đâu?

         Ngồi lúc nào?

         Ngồi bao lâu?

Chương 9-       Vào thiền

         Ba điều hướng dẫn

         Tâm từ

Chương 10-     giải đáp mười hai vấn đề

Chương 11-     Giải quyết xao lãng (I)

Chương 12-     Giải quyết xao lãng (II)

Chương 13-     Tỉnh thức (Sati)

Chương 14-     Tỉnh thức và định

Chương 15-     Thiền trong đời sống hàng ngày

Chương 16-     Thiền đem đến lợi lạc gì?

Bài đọc thêm

Ghi chú

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn