Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim
 • Tác giả : Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 237
 • Nhà xuất bản : Thăng Long
 • Năm xuất bản : 1957
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1210000009739
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc

TRUYỆN CỔ NƯỚC NAM

Tập II - Muông chim

Nhà xuất bản Thăng Long

MÀO ĐẦU

Quyển này là quyển thứ hai trong bộ “Truyện cổ nước Nam” mà chúng tôi cho xuất bản. Trong quyển này, sưu tập riêng những truyện về các giống “Muông chim”.

Kể theo phương diện ý tưởng và văn thể, thì những truyện viết đây thay đổi nhiều lối, đại để như sau này:

a) Những truyện do ở các câu ngạn ngữ, phong dao xuất sản ra, hay trái lại, những truyện mà sự thúc-kết đã đúc thành câu ngạn ngữ, phong dao.

b) Những truyện có thể coi như có tính cách giải nghĩa về khoa học, nhưng khoa học cổ-lỗ bất ngoài hồ một câu hỏi “Tại sao?”;

c) Những truyện hoang đường thuộc về thuyết “Luân hồi”, người hóa ra vật, vật hóa người;

d) Những truyện xưa nay tập tục nghiệm ra cho rằng thê và thuộc về tôn giáo hay sự mê tín;

e) Những truyện tương đối với cái lối gọi là ngụ ngôn của Âu-tây, lấy câu kết luận làm câu luân lý để dạy người…

Mỗi lối này đáng lẽ có thể chép rời ra từng mục một. Hoặc còn có thể thu cả những truyện chuyên về một giống vật nào cho đi liên tiếp với nhau để làm một cái sử riêng cho giống vật ấy.

Việc đó, và cả việc nghiên-cứu, phê bình quyển truyện hay từng truyện một, xin để sau này, khi chúng tôi soạn được trọn bộ và có đủ thời giờ, thì chúng tôi sẽ lưu tâm đến.

Hiện nay, chúng tôi chỉ mới có cái công góp nhặt, và càng nhặt được nhiều bao nhiêu, chúng tôi càng lấy làm hay bấy nhiêu. Cho nên không đợi lựa chọn gì, trong sách chúng tôi cho tập hợp cả các truyện lại và sắp đặt gián đoạn mỗi lối một ít, khiến cho người đọc có thể đọc luôn hết truyện này đến truyện khác mà không đến nỗi chán nản.

Chúng tôi dám mong rằng khi xem quyển truyện, độc giả hoặc thấy chỗ nào có điều sai lầm hay bỏ sót, chỉ giáo cho chúng tôi sửa chữa lại hay bổ cứu vào, thì chúng tôi được lấy làm hân hạnh lắm.

 

Hà-nội, ngày 22 tháng 5 năm Giáp Tuất (3-7-1934)

           Ô. Nh. – NG. V. NG

 

MỤC LỤC

 

Mào đầu

1. Con lươn và con cá rô

2. Con công và con quạ

3. Con giun khôn ngoan

4. Voi, ngựa đua nhau

5. Con gián và con nhện

6. Con cóc là cậu ông Trời

7. Con gà, con lợn và con chó

8. Con chèo bẻo

9. Con tôm vàng

10. Tại sao dơi ăn muỗi?

11. Con thỏ và con chó

12. Lừa thi tài với ngựa

13. Tu hú gọi cò

14. Chào mào ăn trộm đào

15. Chào mào và cú

16. Con chanh-chanh và con chả -chả

17. Khướu dạy học

18. Rùa-rùa dạy khôn

19. Chó rừng và cọp                                                                                                                                                       20 .Phù du và đom đóm

21. Hét ăn giun

22. Kiến, ong chọi với cóc

23. Dê đi kiếm ăn với cọp

24. Diều với gà

25. Cạc cạc, kẹc kẹc

26. Lý trưởng diều hâu

27. Con dơi

28. Trâu nhà và trâu rừng

29. Con voi với con trâu

30. Chuột và mèo

31. Thằn lằn mồng năm

32. Thằn lằn trộm chân

33. Công và gà

34. Con công và làng chim

35. Cóc thi tài với voi

36. Thuồng luồng tị với rùa

37. Rùa chơi với hạc

38. Vàng anh

39. Cuốc kêu trăng

40. Làm kiếp con gì?

41. Đeo nhạc cho mèo

42. Cọp không sợ dê

43. Cọp cũng không sợ ngựa

44. Tình vợ chồng, nghĩa anh em

45. Quạ bắc cầu

46. Sáo với cò

47. Con chó vàng và con chó đen

48. Mọt và tò vò

49. Chèo bẻo và ác là

50. Trâu cày, trâu cột

51. Trâu béo, trâu gầy

52. Tại sao trâu không biết nói

53. Gà, vịt và chim khách

54. Thằn lằn với rết

55. Quạ ấu học

56. Tu hú và chiền chiện

57. Tu hú và quạ

58. Con bồ câu và con sáo

59. Châu chấu kiện voi

60. Cá rô đi thi

61. Làng chim kêu lý trưởng

62. Lý trưởng khướu

63. Rùa đội bia

64. Con rắn và người nuôi rắn

65. Long vương và con ếch

66. Con cò trắng

67. Chó ba cẳng

68. Cóc với cá

69. Đa đa và cò

70. Cá với ngao

71. Chà chiện và choi choi

72. Chim sẽ và chim xanh

73. Chào mào muốn lấy chim xanh

74. Chó phải đòn oan

75. Quạ ăn trộm ngô

76. Gà ông Đồ và ông Nghè

77. Hai vợ chồng con chiền chiện và ông sư

78. Cá chép hóa rồng

79. Con rắn với con hổ

80. Tắc kè và nòng nọc

81. Con nhện báo tin

82. Con nhện và con ruồi

83. Ruồi, nhặng với nhện

84. Voi, cọp thi tài

85. Chẫu chàng có chí học hành

86. I- Gà rừng và gà nhà

      II- Phượng hoàng hay gà cỏ

87. Châu chấu với cào cào

88. Châu chấu đá voi

89. Chích chòe và vàng anh

90. Con thỏ, con chó và con mèo

91. Con ruồi và rệp

92. Con cua và con cáy

93. Tu hú và chim sẻ

94. Mèo mắc lừa chuột

95. Diều với cắt và quạ

96. Diều quạ tranh nhau

97. Kiến với cá

98. Ong vẽ

99. Con lợn ăn no lại nằm

100. Chẽo cờ và vẹt

101. Muỗi, chấy và đom đóm

102. Tranh bay trước, sau

103. Con le và con vịt

104. Con cóc và con én

105. Con chó có nghĩa

106. Con trâu ghen với con chó

107. Đệ nhất công thần

108. Vịt đi xin chân

109. Con cuốc và con quạ

110. Gà mái gáy

111. Gà mái với gà con

112. Con chó và mặt trăng

113. Cò và bồ câu

114. Trời chia của

115. Chim chìa vôi

116. Óc lo cho cò

117. Con mèo

118. Kiến mọc cánh I và II

119. Cóc đi thi

120. Cóc bôi vôi

121. Con cóc và con chuột

122. Sáo mỏ vàng

123. Ky cóp cho cọp nó ăn

124. Tại sao cọp ăn thịt người

125. Tôm, cá kết bạn

126. Trê, cóc

127. Cọp, hươu , dím và sư tử

128. Chuột bạch và hai vợ chồng chuột chù.

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1