Tìm Sách

Thiền >> Thiền là gì


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền là gì
 • Tác giả : Thích Thông Huệ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 195
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 1210000007076
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THIỀN LÀ GÌ?

THÍCH THÔNG HUỆ

NXB TÔN GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

Nền văn minh nhân loại đang ở trên một tầng cao mới, khi có nhiều  bước tiến có tính đột phá của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã liên tiếp hình thành. Con ngưòi đã có những hiểu biết rộng rãi về vũ trụ, về thế giới và về cấu tạo cơ thể của chính mình, từ tầng  bao quát vĩ mô đến những góc độ vi mô nhất. Con người cũng có tham vọng chinh phục thiên nhiên, biến thiên nhiên thành công cụ phục vụ cho nhu cầu tồn tại và phát triển của nhân loại.

Thế nhưng trong quá trình vận động và tiến bộ với vận tốc ngày càng lớn, thế giới đang đứng trước xu hướng đối nghịch nhau: hữu nghị và thù địch, hợp tác và đối đầu, thống nhất và phân rã. Và vựot lên tất cả, đó là sự đối lập giữa  một bên là giá trị tinh thần, đưa con người xích lại gần  nhau, hòa đồng cùng toàn thể vũ trụ; với bên kia là văn minh vật chất, là đối tượng buông thả hưởng thụ, là nhịp điệu quay cuồng hối hả chạy đua với thời gian, gây ra những hệ lụy khó lường.

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Khoa học không lương tâm chỉ là sự hủy hoại linh hồn”.

Thiền không phải được hiểu bằng những định nghĩa thông thường, bằng kiến thức và tri thức để lý giải, bằng ý thức để suy luận phân tích. Thiền phải được thể nhập khi hành giả tự mình đi sâu vào tận cùng bản thể của vạn pháp, khi tự thân chứng nghiệm và mảnh đất tâm của chính mình. Bởi vì Thiền là  sống - sống đúng và sống thật sự theo ý nghĩa sâu xa của sự sống. Sự sống ấy luân chuyển trong cơ thể con người và hà nhập với hiện hữu  vô cùng của vũ trụ. Sự sống ấy chỉ có trong thực tại, biểu hiện qua từng hơi thở, từng động tác, từng lời nói, từng oai nghi. Khi tất cả những cử chỉ hành động của chúng ta đều hiển lộ một trạng thái siêu việt của nội tâm, không còn dấu vết của mọi vọng tưởng đảo  điên, mọi ý niệm lăng xăng phân biệt, thì mới biết, Thiền thật bất khả tư nghì!

 Trong quyển sách này, chúng tôi không nói về Thiền như phương pháp hồi phục và phát triển khả năng hoạt động thể chất tinh thần. Chúng tôi không đề cập đến Thiền như một cách thức để thi triển thần thông hay khai mở một quyền năng tâm linh bí hiểm nào đó. Thiền ở đây được đặt vị trí tôn quý vốn có của nó, là cốt tủy của đạo Phật, là bản hoài của chư Phật Tổ Bồ -tát, và là cứu cánh của một đời tu. Với ý nghĩa đó, Thiền không thể được diễn tả bằng lời nói mà phải được thể nhập trong trạng thái vô ngôn. Vì thế, những lời lẽ  dài dòng trong sách mà quý vị xem qua sau đây,  cũng nói lên được phần nào kiến giải của chúng tôi, vốn dĩ còn rất nhiều hạn chế; càng không thể trình bày ý nghĩa uyên áo huyền nhiệm của Thiền. Chỉ mong quý độc giả được ý quên lời, có được phần nào lợi lạc, để quyển sách này có thể làm vai trò một hạt cát xây dựng tòa nhà chánh pháp. Nếu ở đây có điều nào khả dĩ phù hợp với tâm Phật ý Tổ, đó là nhờ sức gia bị linh diệu của các Ngài. Còn nếu có gì sai lạc khiếm khuyết, đó là vì sở học và năng lực tu trì của chúng tôi còn yếu kém. Chúng tôi xin thành tâm sám hối những sai sót phạm phải trong quyển sách này, và kính xin những bậc tôn túc cao minh vui lòng chỉ dạy.

Nha Trang – Khánh Hòa

Mùa An cư – năm Tân Tỵ - 2001

THÍCH THÔNG HUỆ

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chưong một : Thiền là gì?

             I.      Dẫn nhập

          II.      Những nét khai quát về Thiền

       III.      Những điều kiện cần cho hành giả tu Thiền

      IV.      Kết luận

Chưong hai: Như huyễn

             I.      Khái lược

          II.      Nội dung

       III.      Ý nghĩa trong sự tu hành

Chưong ba: Tri vọng

             I.      Khái niệm về vọng

          II.      Pháp tri vọng

A.   Biết vọng liền buông

B.   Biết vọng không theo

       III.      Tánh Biết vọng

      IV.      Một số ngộ nhận về thiền pháp tri vọng

Chưong bốn: Thuật tác động thẳng

             I.      Chỉ thẳng tâm người

          II.      Thấy tánh thành Phật

       III.      Một số thủ thuật khai tâm

Chưong năm: Vô sư trí

             I.      Trí tuệ hữu sư và vô sư

          II.      những vấn đề quan trọng liên quan đến vô sư trí

Chưong sáu: Tâm Thiền.

         I.      Từ một câu chuyện

       II.      …Đến ý nghĩa tâm Thiền

       III.      Con đường thể nhập tâm Thiền

1.     Kinh Niệm Xứ và Thiền Nguyên Thủy

2.     Các kinh điển Đại Thừa

3.     Thiền đốn ngộ

Kết luận

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn