Tìm Sách

Giới Luật >> Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
 • Tác giả : Tâm Hạnh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 449
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000007504
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP THỨC VÀ Ý NGHĨA HÀNH TRÌ GIỚI LUẬT

TÂM HẠNH tập thành (449 trang)

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

LỜI GIỚI THIỆU

Năm 2002, theo lời mời của thầy Minh Thăng và thầy Lệ Trang, chúng tôi nhận phần hướng dẫn môn Tác Trì lớp Hoằng luật đật tại chùa Viên Giác quận Tân Bình. Sau hai năm học, tuy thời gian nghỉ đã chiếm  đi một nữa, ban chủ nhiệm đã quyết định tổ chức thi mãn khóa vào năm 2004. Đựơc ban thư kỳ phân bố hướng dẫn tăng sinh và 25 ni sinh lảm tiểu luận tốt nghiệp, chúng tôi cho họ viết những đề tài đã học như Giải thích về nội dung  và nghi thức: kết và giải cương giới, truyền giới sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni, bố tát an cư tự tứ, dâng y công đức theo các văn bản trong giáo trình học như  bộ Trùng trị tỳ ni của ngài Trí húc, Hoằng Giới Đại học của ngài Pháp Chuyên- luật truỳên, giới đàn tăng ni bản Bắc  và bản dịch của HT Thiện Hòa, Luật xuất gia của ngài Hộ Tông với sự hướng dẫn của chúng tôi.

Sau khi bế giảng, chúng tôi tập hợp lại nững bài viết ấy, chọn từng đoạn trong những bài viết khá, như của Quảng Văn, Thanh nguyên, Động sĩ v.v…sửa chữa cho phù hợp, bỏ đi những đoạn trùng lập, thêm những đoạn cần thiết, giải thích sắp xếp  thành từng  bài theo từng đề tài đã cho. Ngoài ra, trong những phần so sánh giới bản Tỳ kheo giữa hai tông Nam, Bắc tại VN, chúng tôi đã trích  một phần đoạn đầu trong 2 luận văn tốt nghiệp Học viện PGVN của HM va2 TL là học sinh cũ, đã nhờ chúng tôi hướng dẫn, cung cấp tài liệu viết luận văn này.

Tất cả học viên trong lớp học  đều theo truyền thống Bắc tông, hành trì theo những văn bản, yết ma được soạn theo văn bản luật Tứ phần. Do đó trong quá trình giảng dạy và biên tập cuốn sách này, chúng tôi cố gắng đối chiếu với các văn bản ấy với bộ Yết ma yếu chỉ của HT Trí Thủ, các bộ Yết ma trong Luật tạng thuộc đại chính tân tu và luật  Theravada Pàli, làm cho ngừơi học hiểu được và thực hành theo truyền thống của mình mà vẫn nhất quán với tinh thẩn chung của  Luật tạng các bộ phái.

Tập sách này là kết quả học tập lưu lại của tất cả tăng ni sinh lớp Hoằng luật Viên giác trong 2 năm học tập và phần đông đóng góp biện tập cho chúng tôi. Nội dung sách trình bày  những điều căn bản thuộc  phần Chỉ trì và Tác trì trong sinh hoạt thường ngày mà bất kỳ một tỳ kheo tăng ni nào cũng phải hiểu, làm được và truyền lại  cho lớp sau. Đây cũng là chức năng  trụ trì  thế gian Tăng bảo và trách nhiệm truyền thừa Phật pháp của tăng ni.

Với chúng tôi, đây cũng là ghi lại kỷ niệm của một thời may mắn được  làm việc và được học hỏi rất nhiều, nhận nhiều đạo tình với Ban chủ nhiệm, Ban thư ký, Ban giáo thọ và tất cả tăng ni sinh lớp hoằng luật Viên Giác. Ở đây, chúng tôi xin chân thành tri ân thầy Minh Thông đã tạo nhân duyên được  tiếp cận tăng ni sinh lớp luật và biên tập bộ sách này; nhất lả đạo tình của thầy Lệ Trang và chư tăng chùa Viên Giác đã tạo điều kiện giúp đỡ  chúng tôi rất nhiều trong sinh hoạt tại chùa với thời gian làm việc cho lớp học. Người đọc có thể xem danh sách các ban trên  và tăng ni sinh lớp học ở sau sách. Chúng tôi xin hồi hướng công đức biên tập này và mong rằng tập sách đến với tất cả các vị ấy.

Tài liệu về Luật ở nước ta vẫn bị giới hạn bởi bức tường cổ ngữ và truyền thống nên còn rất nhiều điều bất cập, người dạy và học cần phải  nghiên cứu một cách khách quan  và nghiêm túc thì mới có thể đáp ứng những thông tin đúng cho nhu cầu học  và hành trì giới luật trong thời đại khoa học này, tôi hy vọng tập sách nhỏ này đáp ứng một phần nào yêu cầu đó để chánh pháp cữu trí, lợilạ hữu tình.

Vĩnh Nghiêm, tháng dâng y kathina PL. 2550

Tỳ kheo Tâm Hạnh

Giảng viên Phật học

Phó ban phiên dịch Hán tạng

Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN CHỈ TRÌ - GIỚI

Chưong I: So sánh sự hành trì giới Tỳ kheo của Nam tông và Bắc tông tại

                                            Việt Nam

I. Nguồn gốc hình thành tạng Luật

1.     Đại hội kết tập lần tứư nhất và hình thành Luật Tạng Khẩu truyền

2.     Đại hội kết tập lần thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly (Vesaly)

3.     Thượng tọa Bộ và Đại chúng Bộ phân phái

4.     Sơ lược Lịch sử về Pháp tạng bộ và Tứ phần luật

5.     Nội dung giới bản tỳ kheo

6.     Sơ lược lịch sử về hình thành Thượng tọa Bộ Tích Lan và Luật Nam truyền

7.     Nội dung luật tạng Pali

II. Truyền thừa – phiên dịch

1.     Ấn Độ- Tích Lan

2.     Ấn Độ - Trung Hoa

3.     Việt Nam

III. Quan điểm về thọ Tỳ kheo giữa hai tông

Chưong II: Điều kiện truyền và thọ giới Tỳ kheo

Chưong III: Chức vụ tring giới đàn và quy định túc số truyền giới, thọ giới

Chương IV: Phân loại về giới của Tỳ kheo

 

Chưong V: Giới tỳ kheo

PHÂN TÁC TRÌ -LUẬT

Chưong I: Bồ tát

Chương II: An cư

Chương III: Tự tứ

Chương IV: Cương giới

Chương V: Truyền giới sa di

Chương VI: Truyền giới Tỳ Kheo

Chương VII: Trình tự thọ Tỳ kheo ni giới

VÀI SUY NGHĨ VỀ PHÁT GIÁO

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật