Tìm Sách

Thiền >> Bích Nham Lục


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bích Nham Lục
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thanh Từ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,004
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000007414
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BÍCH NHAM LỤC

THÍCH THANH TỪ (1004 trang)

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HCM ẤN HÀNH

PL. 2539- 1995

LỜI NGƯỜI DỊCH

BÍCH NHAM LỤC là tập sách rất quan thiết trong Thiền môn, cần phải được phiên dịch. Song nó rất khó dịch vì cố gắng giúp phần nào cho người sau, buộc lòng chúng tôi phải dịch ra. Khi dịch, chúng tôi chia mỗi tắc thành 5 phần hoặc 4 phần: Lời dẫn (Thùy thị), Công án, Giải thích, Tụng, Giải tụng, có tắc không có lời dẫn (thùy thị), chỉ còn 4 phần. Chúng tôi lược bớt lời giải ngắt quảng trong công án và trong bài tụng, để độc giả đọc công án và lời tụng mạch lạc hơn.

Bản dịch này, chúng tôi y cứ theo bản Hán văn BÍCH NHAM LỤC trong tập THIỀN HỌC ĐẠI THÀNH và  THIỀN HỌC TẬP THÀNH bổ túc cho nhau. Phần tựa đầu dịch đủ, phần hậu tự, chúng tôi lược bớt.

Dám mong Thiền giả đọc nó cốt “đạt lý, đừng kẹt lời”, “ứng dụng tu hành không nói rỗng”, thế là mãn nguyện cho chúng tôi.

Kính ghi

THÍCH THANH TỪ

TU VIỆN CHƠN KHÔNG

Ngày cuối thu 1980

 

MỤC LỤC

Bích Nhan Lục Giải Đề

Tựa I

Tựa II

Tựa III

Tựa IV

TẮC:

1.            Thánh đế đệ nhất nghĩa

2.            Triệu Châu chỉ đạo vô nan

3.            Mã Tổ mặt trời Phật mặt trăng Phật

4.            Đức Sơn mắc áo vấn đáp

5.            Tuyết phong lúa gạo

6.            Vân môn mỗi ngày đều là ngày tốt

7.            Huệ Siêu hỏi Phật

8.            Thúy Nham lông mày

9.            Triệu Châu bốn cửa

10.       Mục Châu kẻ cướp rỗng

11.       Hoàng bá bọn ăn hèm

12.       Động sơn ba cân gai

13.       Ba Lăng trong chén bạc đựng tuýêt

14.       Vân Môn giáo lý một đời

15.       Vân Môn đảo một nói

16.       Cảnh Thanh thốt trác cơ

17.       Hương lâm ngồi lâu sinh nhọc

18.       Trung Quốc Sư Tháp vô phùng

19.       Châu Tri đua một ngón tay

20.       Thúy Vi thiền bản

21.       Trí môn Hoa sen lá cộng

22.       Tuyết Phong con rắn to

23.       Bảo Phước, Trường Khánh dạo núi

24.       Lưu Khiết Ma trâu cái già

25.       Liên Hoa phong cầm cây gậy

26.       Ba trượng ngồi riêng ngọn Đại hùng

27.       Vân Môn thân cây gió thu

28.       Namtuyền Pháp chẳng nói

29.       ĐạiTùy theo kia đi

30.       Triệu Châu củ cải to

31.       Ma Cốc cầm gậy nhiễu giường

32.       Thượng tọa Định đứng sững

33.       Trần Tháo đủ một con mắt

34.       Ngưỡng Sơn chẳng từng dạo núi

35.       Văn Thù trước sau ba ba

36.       Trường sa cỏ thơm hoa rụng

37.       Bàn Sơn tam giới không giáp

38.       Phong Huyệt Tổ sư Tâm ấn

39.       Vân Môn hoa Thược lan

40.       Lục Hoàn trời đật đồng gốc

41.       Triệu Châu người đại tử

42.       Bàng Cư sĩ Tuyết đẹp mảnh mảnh

43.       Động Sơn không lạnh nóng

44.       hỏa Sơn biết đánh trống

45.       Triệu Châu bảy cân vải bố

46.       Cảnh thanh tiếng mưa rơi

47.       Vân Môn sáu chẳng thâu

48.       Chiêu Khánh lật ngược ấm trà

49.       Tam Thánh vá vàng phủng lưới

50.       Vân môn trần trần tam muội

51.       Tuyết phong là cái gì

52.       Triệu Châu độ lừa độ ngựa

53.       Bá Nhượng con ngỗng

54.       Vân Môn lại xòe ngửa tay

55.       Đạo Ngộ đến nhà cúng điếu

56.       Khâm sơn một mũi phá cổng

57.       Triệu châu kẻ tới nhà ruộng

58.       Triệu Châu bối rối

59.       triệu Châu sao chẳng dẫn hết

60.       Vân Môn cây gậy hóa rồng

61.       Phong Huyệt nhà nước hưng thạnh

62.       Vân Môn trong có một hòc ngọc

63.       Nam Tuyền chặt con mèo

64.       Triệu Châu đầu đội giày cỏ

65.       Ngoại đạo ngựa hay bóng roi

66.       Nham đầu thâu kiếm Hoàng sào

67.       Phó Đại Sĩ giảng kinh xong

68.       Ngưỡng sơn, ông tên gì

69.       Namtuyền vẽ vòng tròn

70.       Qui Sơn thỉnh hòa thượng nói

71.       Ngũ Phong Hòa thượng dẹp hết

72.       Vân Nham Hòa thượng có

73.       Mả tổ tứ cú bách phi

74.       Kim Ngưu thùng cơm

75.       Ô cựu gậy cong, gậy cong

76.       Đơn Hà ăn cơm tồi chưa

77.       Vân Môn bánh hổ

78.       Khai sĩ vào tầm

79.       Đầu tử Tất cả tiếng Phật

80.       Triệu Châu hài tử mới sanh

81.       Dược Sơn hươu trong hươu

82.       Đại Long pháp thân kiên cố

83.       Vân Môn Cổ phật một cái

84.       Kinh Duy Ma pháp môn bất nhị

85.       Am Chủ đồng phong làm tiếng cọp

86.       Vân môn kho trù ba cửa

87.       Vân Môn thuốc bệnh trị nhau

88.       Huyền Sa người ba thứ bệnh

89.       Vân Nham Đại Bi ngàn mắt

90.       Trí Môn Bát Nhã thể

91.       Diêm Quan cây quạt tê ngưu

92.       Thế Tôn đăng tòa

93.       Đại Quang đây là dã hồ tính

94.       Lăng Nghiêm chẳng thấy

95.       Trường khánh A la Hán Ba độc

96.       Triệu Châu ba chuyển ngữ

97.       Kinh kim Cang tội nghiệp tiêu diệt

98.       Thiên Bình hành cước

99.       Trung Quốc sư Mười thân điều ngự

100.      Ba Lăng kiếm thổi lông

Phần Phụ Lục

Lời người ghi

Bích Nham Lục giảng giải

Giải đề

Tựa I

Tựa II

Tựa III

Tựa IV

Tắc 1 Thánh đế đệ nhất nghĩa

Tắc 2 Triệu Châu chỉ đạo vô nan

Tắc 3 Mã Tổ mặt trời Phật mặt trăng Phật

Tắc 4 Đức Sơn mắc áo vấn đáp

Tắc 5 Tuyết phong lúa gạo

Tắc 6 Vân môn mỗi ngày đều là ngày tốt

Tắc 7 Huệ Siêu hỏi Phật

Tắc 8 Thúy Nham lông mày

Tắc 9 Triệu Châu bốn cửa

Tắc 10 Mục Châu kẻ cướp rỗng

Tắc 11 Hoàng bá bọn ăn hèm

Tắc 12 Động sơn ba cân gai (Động Sơn này là Động Sơn Thủ Sơ)

Tắc 13 Ba Lăng trong chén bạc đựng tuyết

Tắc 14 Vân Môn giáo lý một đời

Tắc 15 Vân Môn đảo một nói

Tắc 16 Cảnh Thanh thốt trác cơ

Tắc 17 Hương lâm ngồi lâu sinh nhọc

Tắc 18 Trung Quốc Sư Tháp vô phùng

Tắc 19 Châu Tri đua một ngón tay

Tắc 20 Thúy Vi thiền bản

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn