Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Thơ văn Cao Bá Quát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thơ văn Cao Bá Quát
 • Tác giả : Cao Bá Quát
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 352
 • Nhà xuất bản : Văn Học - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1984
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006473
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THƠ VĂN CAO BÁ QUÁT

NXB VĂN HỌC ( 352 trang)

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

I.                   THƠ VIỆT HÁN

 

Lời thuyết minh

A.   NHỮNG BÀI CÓ NÊU RÕ THỜI GIAN

Những bài làm trong khi đi thi hội

Phố Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử

Thanh Trì phiếm châu nam hạ

Quả Dục Thúy sơn

Tài mai

lạc sơn lữ trung

Hoàng Sơn vọng hải ca

Quá Quảng Trị tỉnh

Thôn cư vãng cảnh

Hữu sở tư

Viên trung thảo

Đắc gia thư, thị nhật tác

Biệt phạm lang trung

Sa hành đoản ca

đạo phùng ngã phu

Làm trong khi bị giam

Tiếp nội thư tính ký hàn y  bút điều sổ sự

Tức sự

Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư

Ký hậu (cổ ý) I, II

Trường giang thiên I. II, III

Đằng tiên ca

Độc dạ cảm hoài

Hàn dạ tức sự

Hý tặng Phan sinh

Thập nguyệt thập thất nhật, thừa lễ bộ nghiêm tấn hậu, cưỡng bệnh mạn 

               Chí tứ thủ (tuyển nhị) I, II

Bệnh trung

Tội định

Chính nguyệt tnị thập nhất nhật di tống Thừa Thiên ngục tỏa cấm

Đoàn Tính lâm hành hả tửu vi biệt tẩu bút dữ chi

Kiến Bắc nhâu lai nhân thoại cố hương tiêu tức

Lục nguyệt thập ngụ dạ nguyệt hạ tác phụng  ký chư cố nhân

Cửu nhật chiêu khách

Làm trong khi đi xuất dương hiệu lực

Châu trung hiển vọng phụng trinh đồng châu chư quân tử

Nhị thập nhị nhật đắc phong, hý trình đồng châu

Độc dạ khiển hoài

Tự quân chi xuất hỹ

Hồng Mao hỏa thuyền ca

Dương phụ hành

Dữ Hoàng Liên Phương ngữ cập hải ngoại sự, tiếp hữu sở cầm, tẩu bút

               dữ chi

Thập lục nhật yết đĩnh Lữ Thuận, thứ Trần Ngộ Hiên

Thanh minh nhật cảm tác, họa Trẩn Ngộ Hiên

Đáp Trần Ngộ Hiên

Làm sau khi được tha và bổ vào viện Hàn lâm

Đắc Hà thành cố nhân thư thoại cập gia tình kiêm vấn cận tác

Thập ngũ dạ đai phong

Hương Giang tạp vịnh

Hiểu quá Hương Giang

Đông tác tuần phủ tịch thượng ẩm

Đặng Hoành Sơn

Dục bàn Thạch kính

Ninh Bình đạo trung

Sa hành để Đông Dư, ký mộ lưu tác

Để gia

Tân mong hồi bộ, túy trung hữu tác

B . NHỮNG BÀI KHÔNG BIẾT RÕ THỜI GIAN

Đề vịnh

Quá Mỵ Nương miếu

Hoàng Sơn quan

Vinh tân Viên sơn

Vịnh Thanh Hóa Miêu Tử sơn

Vọng phu thạch

Thôn cư thập nhị vịnh

-                   Hiểu Lũng quán phu

-                   Mộ kiều quy nữ

Trào chiết tý Phật

Họa tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh I, II

Vịnh Cù dục

Nhị thập tam dạ khan nguyệt, họa Phan Hành Phủ (nhị thủ) I, II

Đại hàn

Đối vũ

Thập thất thừa nguyệt, tẩu bút ký hữu nhân

Trung dạ thập tứ vận

Du vân

Thu dạ độc tọa tức sự

Kim nhật hành

Hàn dạ ngâm

Xuân dạ độc thư

Nhật mộ

Lập xuân hậu nhất nhật tân tình

Nguyệt nhật

Du lãm

Du Đăng Giang dữ hữu nhân đăng Kim Chung tự, túy hậu lưu đề tính tự

Đăng Châu ca giả phú nhi ký hữu sở dữ thư dĩ tặng chi

Du Nam tào sơn tự, lâu thượng ký vọng đề bich trình Thúc Minh

Vân du Sài Sơn vũ hậu đăng sơn  đầu để bích I, II, III, IV

Thứ vận Thận tư phóng quan Nhị Hà đống Di Xuân, Hòa Phủ

Đăng Long thành lãm thắng hữu cảm

Họa Thận Tư xuân nhật đồng chư hữu đăng lâu quán vọng hồ kiến ký thứ vận

phụ nguyên xướng: ‘Đồng chư hữu đăng Trấn vũ tự chung lâu”

Du tây Hồ bát tuyệt (tuyển ngũ) I, II, III, IV, V

Du mỗ cố trạch, dạ thính đàn tranh

Đề Trấn Vũ quán thạch bi

Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung

Du Tiên Lữ động, văn nhân đàm Thái Nguyên sơn thủy chi thăng, túy hậu thành ngâm

Thứ văn tương độ Lãng tân, thạch tượng tạm yết

 Dữ thi hữu Phan Long Trân du Côn sơn, nhân tác Côn Sơn hành văn

Tức sự ngôn hoài

Bệnh trung

Trệ vũ chhung dạ cảm tác

Độc dạ

Mộng vong nữ

Dữ gia nhân tác biệt, thị dạ dư bệnh chuyển phát

Độc thi

Mộ đắc xá huynh quán dạ dư bệnh chuyển phát

Bạch vãn túy quy

Mộ phạm bất cấp hý bút ký sự

Sơ đầu

Thuật hoài

Thù ứng

Tặng Thổ khối độ vệ úy xuất Thanh hóa

Văn Lưu Nguyệt bắc hành, khuyết vi biệt phụng ký I, II

Thương sơn công hữu sở quỹ vật kiêm trí hảo thi, hộc phương nhiễu vu tử chi thích, cảm thế giao khẩn, tình hiệu hổ từ

Bệnh trung hữu nhân chiêu ẩm, tịch thượng tác

Thủ hữu nhân ủy vấu

Phục Giảng Phương đình

Di xuan dĩ bồn liên vi thu phong sở tồi, hữu thi kiến ký, nhân thứ kỳ vận ca dĩ họa chi

Trấn an lệnh lê tử tri nhiệm, độc lai tương phỏng, ký hữu sở tặng thư dĩ dư chi

Ký Nguyễn cố hữu hồi tịnh

Những đề khác

Tạp đề (thất thủ tuyển nhị) I, II

Khuê oán

Phụ tương tử

Thượng lưu Điền hành

Đông Vũ ngâm

Phúc Lâm lão

Quan chẩn

Đồng tử mục đường lang

Cải tử

An trường hành

Khâm đề mục

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Đại Nam Nhất Thống Chí tập 2: Lục tỉnh Nam Việt
Những ngôi chùa danh tiếng
Những ngôi chùa danh tiếng
Tinh Hoa Đất Mẹ
Tinh Hoa Đất Mẹ
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người
Tín ngưỡng Việt Nam
Tín ngưỡng Việt Nam
Gia huấn ca
Gia huấn ca
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Nguyễn Đình Chiểu toàn tập - tập II
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Văn Học dân gian Thái Bình tập I
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Tuyển tập thơ văn Ngô Thì Nhậm
Ức Trai Tập - tập hạ
Ức Trai Tập - tập hạ
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1
Tuyển tập văn bia Hà Nội quyển 1