Tìm Sách

Thiền >> Thiền và Bát Nhã


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiền và Bát Nhã
 • Tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki
 • Dịch giả : Tuệ Sỹ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 238
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Thiền và Bát Nhã

Daisetz Teitaro Suzuki

Tuệ Sỹ

Tái bản lần thứ 2

TỰA TÁI BẢN

     Tập sách Thiền và Bát-nhã này là phần trích Luận Năm và Luận Sáu, trong bộ Thiền luận tập hạ, của D.T. Suzuki. Tập này gồm các thiên luận về Hoa nghiêm Bát-nhã. Toàn bộ được xuất bản lần đầu do An Tiêm, năm 1972. Sở dĩ không tái bản toàn bộ, vì người dịch thấy cần phải đọc lại bản dịch trước đó, để sửa chữa và bổ túc những sai lầm và thiếu sót nhất định phải có; mà công việc này chưa gặp được thuận duyên để thực hiện. Vì vậy, chúng tôi sẽ sửa chửa từng phần, từng thiên luận, và sẽ tái bản dần.

 

     Nhân dịp đọc lại và sửa chữa, chúng tôi cũng thêm vào khá nhiều văn bản, tư liệu liên quan đến Tâm kinh Bát-nhã. Các văn bản tư liệu này giúp các độc giả có thêm cơ sở để tự mình tư duy và chiêm nghiệm những ý nghĩ tiềm ẩn của Tâm kinh Bát-nhã mà các bản luận giải không thể thay thế để nhận thức được. Các tư liệu được cung cấp trong đây cũng chỉ ở chừng mức có tính cách gợi ý. Vì nền văn học Bát-nhã , riêng trong Hán tạng, gồm các bản dịch và chú giải, quả thật vô cùng đồ sộ, mà trong điều kiện hiện tại của trình độ nghiên cứu Phật học Việt Nam thì công trình phiên dịch khó có thể thực hiện cho đầy đủ và tương đối chính xác được. Do đó, người dịch mong đọc giả nếu cảm thấy có đôi chút hứng thú với các tư liệu được cung cấp ở đây, thì cũng chỉ niên hứng thú trong chứng mực vừa phải với nhận thức văn tự, ngoài ra thì tự mình tư duy quán chiếu, để vượt qua giới hạn ngôn ngữ, đạt được cho mình những điều ý tại ngôn ngoại.

 

Phật lịch 2547

Quảng Hương Già-lam

Tuệ Sỹcẩn chí

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn