Tìm Sách

Giới Luật >> Một số vấn đề về giới luật - tập 1


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Một số vấn đề về giới luật - tập 1
 • Tác giả : Thích Phước Sơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 392
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 1201000006913
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỚI LUẬT

TỲ KHEO THÍCH PHƯỚC SON (392 trang)

NXB PHƯƠNG ĐÔNG (TẬP 1)

 

LỜI NÓI ĐẦU

Do đảm trách giảng dạy về Giới Luật, có điêu kiện tiếp xúc với Tăng Ni trẻ nên tác giả biết được phần nào tâm tư nguyện vọng và những trăn trở của họ về những vấn đề liên quan đến giới luật của người xuất gia trong cuộc sống hiện tại. Vì muốn thảo luận trao đổi về những thao thức của Tăng Ni, hầu đưa đến một giải pháp tương đối thỏa đáng, đồng thời khế lý, khế cơ và khế thời, mà loạt bài viết về chủ đề Giới Luật được thực hiện. Các bài này viết vào các thời gian khác nhau, nên về mặt hình thức, khó tránh khỏi một vài chỗ bất đồng, nhưng về phương diện nội dung thì chúng hoàn toàn thống nhất và bổ sung cho nhau.

Hiện nay, các Tăng Ni đang theo học tại trường Phật học từ các tỉnh đến thành phố đang có nhu cầu tìm hiểu về Giới Luật rất bức thiết. Để đáp ứng phần nào những nhu cầu chính đáng ấy, tác giả quyết định cho xuất bản tập sách này. Đây là một tập hợp các bài viết xoay quanh chủ đề Giới Luật đã được các tạp chí Phật giáo đăng tải từ trước đến nay (1993-2005), nên có nhan đề là MỘT SỐ VẤN ĐỀ GIỚI LUẬT.

Chúng ta đều biết rằng Giới Luật là thọ mạng của Phật giáo, là sinh mệnh của Tăng Già và là vị thây cao cả của hàng trưởng tử Như Lai. Nhằm minh địn tầm quan trọng của Giới Luật, nên trong lời nói đầu của quyển Sa-di Luật nghi yếu lược, Luật sư Châu Hoằng (1532-1612) đã đúc kết: “Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thành đạo, bất phụ xuất gia chi chí hỉ” (Nhờ giới mà có định, nhờ định mà phát tuệ, do đó mới thành tựu đạo quả của bậc Thánh; được như vậy mới không cô phụ chí hướng xuất gia của mình). Vì tính chất của giới luật là phòng phi chỉ ác, là biệt biệt giải thoát, cho nên những ai có phúc duyên tắm mình trong biển giới pháp, chắc chắn trí đức sẽ thăng hoa, ba nghiệp sẽ tương ứng với Thánh đạo, và cánh cửa giải thoát sẽ mở ra lúc nào mình cũng không biết.

Tập sách này được xuất bản để trình diện với độc giả bốn phương là nhờ sự giúp đỡ tận tình của những cơ quan có chức năng liên hệ  và tấm lòng hộ pháp nhiệt thành của những người đứng ra thực hiện. Tác giả xin chân thành tri ân và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ các vị có đủ dũng chí để tự mình đốt đuốc tuệ soi đường mê tăm tối, nương thuyền từ vượt khỏi bể trầm luân.

Thành kính nguyện cầu cho Thánh giới của Đấng Giác ngộ được tồn tại lâu dài trên thế gian này.

 

                        Thiền Viện Vạn Hạnh ngày 10-3-2006

                               Tỳ Kheo Thích Phước Sơn

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Đôi nét về Giới Luật

Các Cấp Độ Giới Pháp

Tính chất Giáo dục của Giới Luật Phật giáo

Giới Luật là công truyền hay bí truyền

“Thập Tuế Tằng Giá” là thế nào?

Thế nào là Phá Hòa Hợp Tăng?

Giới Luật có thể thay đổi được không?

Trách nhiệm làm thầy

Phép cung kính

Các Già nạn đối với người xuất gia

Thể thức Cử tội

Thể thức sám hối các tội

Phương pháp Diệt tránh

Kiết Hạ An Cư

Ý nghĩa Tự Tứ

Thể thức Tự Tứ

Ý Nghĩa của Y-Ca-Thi-Na

Pháp phục – ý nghĩa và công dụng

Tháp- ý nghĩa và công dụng

Ba mươi lăm tác hại của rượu

Lời khuyên bỏ rượu thịt

Các sách khác thuộc Giới Luật

Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 1
Tiểu Phẩm Tập 2
Tiểu Phẩm Tập 2
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 1
Tập Yếu - Tập 2
Tập Yếu - Tập 2
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 1
Đại Phẩm Tập 2
Đại Phẩm Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân Tích Giới Tỳ Khưu – Tập 2
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Phân tích giới Tỳ Khưu tập 1
Trình bày khái quát về tông Luật
Trình bày khái quát về tông Luật
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Chơn lý-Luật nghi Khất sĩ
Sự Tích Giới Luật
Sự Tích Giới Luật