Tìm Sách

Thiền >> Tuyệt Quán Luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tuyệt Quán Luận
 • Tác giả : Bồ Đề Đạt Ma
 • Dịch giả : Vũ Thế Ngọc
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 116
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Thiền
 • MCB : 12010000011485
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

BỒ ĐỀ ĐẠT MA

TUYỆT QUÁN LUẬN

Vũ Thế Ngọc Dịch và Chú giải

Tựa

Trong thời đại kinh tế kỹ thuật, cơn lốc hư vô lạnh lùng tràn lấp mọi khoảng trống còn lại của cõi tồn sinh ấy.

            Con người tưởng như là chưa bao giờ cô đơn hơn, chưa bao giờ lạc lõng hơn… Đầu hàng hay chống đối, đồng lõa hay tố cáo, cũng chỉ là những cơn mơ trong mộng.

            Thân phận lưu đầy nào chỉ là lưu đầy đối với khoảng cách không gian! Vong thân đâu chỉ là vong thân trong một xã hội với những tương quan máy móc vô danh! Và chiến tranh, và oán thù, và thống khổ, và nghèo đói… chỉ là những gì quá quen thuộc với con người, như nắng như mưa…

            Rồi như một đóa hoa vươn cao trên những tro tàn đổ nát. Như một cơn mưa rào chợt đến trong một chiều hè u uất… Tâm thức chợt vươn cao trên những hệ lụy tầm thường, những hệ lụy mà bao lâu đã buộc ta vào những thây ma quá khứ, vào những bóng bóng ảo ảnh tương lai… để ta lại sớm thấy ta đang sống, đang thở những hương hoa nhật nguyệt của đời sống. Để thấy mình yêu đời, yêu người và yêu mình hơn bao giờ .

            Như người xưa đã nói:

                        Mộng thì đa đoan ngàn mối

                        Tỉnh thì chẳng còn một vật.

            Cửa vào là đó mà lối ra cũng là đó. Đau khổ đó mà hạnh phúc cũng là đó. Mê ngộ thật ra cũng chỉ là hai sắc mầu của một thực thể. Đó là quá trình biện chứng sinh động của bài học Tuyệt Quán Luận vậy.

 

Mục lục

Tựa

Phần dẫn nhập

Tuyệt Quán Luận

PHỤ LỤC

Bồ Đề Đạt Ma Hành Trạng

Lược Biện Đại Thừa Nhập Đạo Tứ Hạnh

Tâm Kinh Bát Nhã

Đạo Đức Kinh

Kinh Lăng Già

Các sách khác thuộc Thiền

Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Cơ Sở Khoa Học Của Thiền Chánh Niệm
Bích Nham Lục
Bích Nham Lục
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Tu Tập Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu
Từ nụ đến hoa
Từ nụ đến hoa
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Giới thiệu Thiền tông Nhật Bản
Hiện thành công án Genjo Koan
Hiện thành công án Genjo Koan
Chân đế và Tục đế
Chân đế và Tục đế
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
Bát nhã tâm kinh – The heart Sutra
300 tắc Thiền ngữ
300 tắc Thiền ngữ
Thiền và đời sống
Thiền và đời sống
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Luận (Q. Thượng)
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn
Thiền Tập Cho Người Bận Rộn