Tìm Sách

Tịnh Độ >> Niệm Phật thành Phật


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Niệm Phật thành Phật
 • Tác giả : Pháp sư Tịnh Không
 • Dịch giả : Chúng Đệ Tử Diệu Âm (Sen Vàng)
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 144
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 1201000010344
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NIỆM PHẬT THÀNH PHẬT

Pháp sư TỊNH KHÔNG

NXB PHƯƠNG ĐÔNG

 

LỜI NÓI ĐẦU

Trong một cơ duyên đến thăm Tịnh Tông Học Hội ở Singapore, chúng tôi may mắn đọc được quyển “Niệm Phật thành Phật” (Hoa ngữ) do một vị cư sĩ Điệu âm dày công biên soạn và trích lục lại những khai thị quan trọng của Pháp sư Tịnh Không, khi Ngài thuyết giảng kinh “Phật Thuyết Đại thừaVô Lượng Thọ trang Nghiêm Thanh tịnh Bình Đẳng Giác”.

Xin chân thành tri ân công đức vô lượng của cư sĩ Diệu Âm đã trích lục  những lời giáo huấn  vàng ngọc của pháp sư Tịnh KHông về cách hành trì, tu tập pháp môn Tịnh Độ!

Mặc dù với trình độ hiểu biết còn non kém về Hoa ngữ, thề pháp lẫn Phật pháp, song chúng tôi xin phép mạo muội được dịch lại bằng tiếng Việt ngữ, hầu chia sẻ pháp hỉ này cùng quý vị đạo hữu Tịnh Độ, để chuyên tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật, nguyện kiếp này thành tựu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cứu cánh viên mãn, đồng thành Phật đạo.

Phần diễn dịch chắc chắn không tránh khỏi nhiều sai sót. Kính mong chư vị Thiện Trí Thức chỉ dạy và bổ khuyết, để quyển sách này ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Xin chắp tay cung kính tri ân quý thiện nhân quý Phật tử đã hoan hỷ đóng góp công đức tài lực để thực hiện quyển sách được hoàn thành viên mãn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tận hư không hiến pháp giới tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, được thoát khỏi lục đạo luân hồi, siêu sanh về Tây Phương Tịnh Độ.

NAMMÔ A DI ĐÀ PHẬT

Phật lịch 2556 (DL 2012)

Chúng đệ tử Diệu Âm ( Sen vàng ) kính bạch

 

MỤC LỤC

A.  GIÁC NGỘ

B.   HỌC PHẬT

C.   TÍCH DUYÊN

D.  TU TÂM

E.   TU HÀNH

F.    NIỆM PHẬT

G.  NHÂN QUẢ

H.  THIỀN ĐỊNH

I.      TÙY DUYÊN

J.      THÀNH PHẬT

SÁT NGHIỆP NẶNG, NHIỀU BỆNH TẬT

(Tịnh Không Pháp Sư thuật giảng)

KHAI THỊ CỦA TỊNH KHÔNG LÃO PHÁP SƯ

PHƯƠNG PHÁP MƯỜI NIỆM

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Pháp môn một đời thành Phật
Pháp môn một đời thành Phật
Tịnh tông nhập môn
Tịnh tông nhập môn
Bốn Chúng Vãng Sinh
Bốn Chúng Vãng Sinh
Pháp ngữ Tịnh Độ
Pháp ngữ Tịnh Độ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Hộ niệm hướng dẫn khai thi trọn bộ
Con đường Tây Phương
Con đường Tây Phương
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Ấn Quang Pháp Sư văn sao tam biên
Tịnh Độ luận
Tịnh Độ luận
Liên Tông Thập Tam Tổ
Liên Tông Thập Tam Tổ
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm những sơ suất có thể xảy ra
Hộ niệm yếu lục
Hộ niệm yếu lục
Luận Tịnh Độ
Luận Tịnh Độ