Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
 • Tác giả : Nyanaponika Thera
 • Dịch giả : Thíchj Chơn Thiện
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 177
 • Nhà xuất bản : Sách Photo
 • Năm xuất bản : 1989
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000011796
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

SATIPATTHANA TRÁI TIM

CỦA THIẾN - ĐỊNH PHẬT - GIÁO

SÁCH CHỈ NAM CHO VIỆC TU TÂM ĐẶT CĂN BẢN TRÊN

PHÁP MÔN NIỆM XỨ CỦA ĐỨC PHẬT.

NYANAPONNIKA THERA

THÍCH CHƠN THIỆN DỊCH

 

                                   D.L. 1989                                                        P.L. 2532

 

XUẤT BẢN: "THE WORLD OF THE BUDDHA"

                 NUGEGODA, COLOMBO CEYLON.

1953

LỜI  GIỚI  THỆU

Đại đức NYANAPONNIKA người Tây Đức được đào tạo trong truyền thống Thượng Tọa Bộ tại Trung - Tâm Thiền Nahasi Rangoon, Miến Điện. Ngài là Giám Đốc Hội Phát Hành Kinh: Publication Buddhist Society Kandy. Tích Lan.

Quyển sách: Thiền là trái tim của Phật Giáo được ra mắt độc giả Việt Nam sau hơn các bản tiếng Tây Đức, Anh, Pháp, Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha và Thái Lan.

Ngài là Tác Giả nhiều quyển kinh giá trị viết bằng Anh Văn, năm nay Ngài thọ 87 tuổi, đang tu hành ở Forest Hermitage Kan dy, Sri Lanka.

Ngài Tỳ Khưu NYANAPONNIKA, được nhiều học giả uyên thâm nước ngoài biết và còn được các dịch giả lỗi lạc Việt Nam biết.

Thành kính tán thán công đức Thượng - Tọa Thích Chơn Thiện đã dành nhiều thì giờ dịch quyển kinh quý báu này.

Thành tâm cầu nguyện Tác Giả NYANAPONNIKA và Dịch Giả Thích CHƠN THIỆN Hạnh Phúc, Giải Thoát.

                                                                                                                        C A G A.

 

LỜI TỰA CỦA TÁC GIẢ

Mục đích của những trang sách này là nhằm gợi sự chú tâm vào ý nghĩa sâu xa rộng rãi của Pháp môn Niệm Xứ (Satipatthàna) của Đức Phật và hiến dâng một sự chỉ dẫn sơ khởi cho việc lĩnh hội những giáo lý ấy và cho việc áp dụng chúng một cách thực tiễn...

Cuốn sách này cũng được mong là cuốn đi kèm với bản Sớ luận về bản kinh Niệm Xứ của Đức Phật mà một bản dịch Anh ngữ rất trung thực của Ngài Soma Thera đã được xuất bản. Bản dịch Anh ngữ về bản chính kinh của Ngài cũng được gom vào đây để tiện cho độc giả. Nó cần được xem đến mỗi khi ở đây bàn đến những chi tiết của bản kinh.

Phần chính của cuốn sách này được đặt căn bản trên "Khảo luận Dẫn nhập" gồm trong cuốn sách bằng Đức ngữ của tác giả về Satipatthàna. Tuy nhiên các phần thảo luận ấy đã được sửa đổi trong bản Anh ngữ này và những phần mới, trong đó có Phụ lục A đã được thêm vào.

Để tỏ lòng tri ân, trước hết, tác giả xin ngỏ lời cảm ơn chư vị Tỳ khưu trong Giáo Hội Tăng Già, Thượng tọa Soma và Thượng tọa Kheminda. Tác giả mang ơn các Ngài đã chỉ dạy cho về đặc tính và sự hành trì... thực sự của Con Đường, một ơn nghĩa không dễ gì đền đáp được. Phần nói về "Phương pháp Satipatthàna mới của Miến Điện" của cuốn sách, vốn đã có trong bản Đức ngữ, cũng được rút ra từ những ý kiến của các Ngài. Trong bản Anh ngữ này, một số thêm thắt về phần ấy dưới ánh sáng của những học hỏi và kinh nghiệm mà tác giả đã tiếp thu được ở Miến Điện.

Tác giả còn mang ơn Thượng tọa Soma đã cho phép in lại bản dịch đã được nhuận sắc lại của Ngài về bản kinh và đã cung cấp nó cùng với những chú thích, viết cho lần xuất bản này...

Tác giả cũng gởi lởi cám ơn sâu đậm đến Tỳ kheo Kassapa ở Vajirarama, Colombo. Ngài đã cẩn thận đọc... suốt bản thảo, ngoài việc đề xuất nhiều ý kiến, Ngài còn sửa chữa nhiều chỗ rất cần thiết vì những trang sách này được viết bằng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của Tác giả...

Tác giả cũng mang ơn Tiến sĩ E. Graham Howe, ở London người đã đóng góp ý kiến và đã giới thiệu cuốn sách này cùng lời nhắn nhủ của nó cho các độc giả phương Tây...

Cuối cùng và rất quan trọng, tác giả mong được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu xa đối với vị... Thiền Sư của mình là Ngài Đại Lão U Sobhana (Mahà Si Sayadaw), và tác giả hết lòng ghi nhớ sự giúp đỡ và khích lệ của nhiều Sakokàris (các hành giả pháp môn Niệm Xứ) ở Miến Điện, tu sĩ và cư sĩ.

Những xuất bản thêm nữa về đề tài Satipatthàna đang được dự định. Trước tiên là xuất bản dịch Anh ngữ khảo luận quan trọng bằng tiếng Pàli do Ngài Đại Lão U Sobhana (Mahà Si Sayadaw) viết chủ yếu nhằm cho những trình độ cao của việc thực hành có phương pháp về Satipatthàna.

Việc xuất bản cuốn sách này, trong đó lần in thứ nhất được hình thành nhờ hảo tâm của các vị sau đây: Cố Phu nhân O.J. Rupesinghe và Trượng phu đã mất trước bà, qua thọ thác nhân là ông Geo . Jayasinha (trang trãi phần lớn ấn phí); Bà Ernest de Sliva; ông D.H. Jayavickrama; ông Richard Abeyasekara. Mong rằng... nghĩa cử của quý vị ấy là một hỗ trợ cho họ tiến lên trên con đường Giải thoát.  

NYANAPONKIA  THERA

 

NỘI DUNG

* Lời đầu - của Tiến sĩ E. Graham Howe

* Lời tựa của Tác Giả

DẪN NHẬP

* Trái Tim của Thiền Định Phật Giáo

* Phạm Vi của Pháp Môn Niệm Xứ

* Bản Kinh, Tên Kinh và Bản Sơ Luận của kinh.

* Satipatthàna trong truyền thống phương Đông

* Phương pháp Satipatthàna mới của Miến Điện.

Pháp môn Niệm Xứ, ý nghĩa, phương pháp về mục tiêu, một Thông Điệp của sự cứu độ

* Học thuyết về Tâm, trái tim của Thông Điệp của Đức Phật.

* Chánh Niệm, trái tim của Tâm Học của Đức Phật.

* Niệm Tâm là gì?

* Con đường dẫn đến sự phát triển của tâm thức

CHÁNH NIỆM và các chi phần của nó


A/ Niệm Tâm và Liễu Hội

* 1. Chú ý Đơn Thuần

* Sự thâm chuyển

* Đạt đối tượng đơn thuần

* Ba giá trị của Chú Ý Đơn Thuần

* 1. Trong việc hiểu biết tâm

* 2. Trong việc tu sửa tâm

* 3. Trong việc giải thoát tâm


* 2. Liễu Hội

* Bốn loại Liễu Hội

* 1. Về Mục Đích

* 2. Về Sự Thích Đáng

* 3. Về Phạm Vi của Thiền Định

* 4. Về Thực Tính


GHI CHÚ cuối cùng về hai thể cách thực hành


B/ Tứ Niệm Xứ (4 đối tượng của Niệm Tâm)

* Các hướng dẫn cho việc thực hành

I. QUÁN THÂN THỂ


* 1. Niệm Tâm vào sự Hít Thở

* 2. Niệm Tâm vào các tư thế của thân thể

* 3. Liễu Hội

* 4. Các thành phần của thân thể

* 5. Tứ Đại

* 6. Những pháp quán Nghĩa Địa

GHI CHÚ cuối cùng về quán thân thể


II. Quán cảm thọ

III. Quán trạng thái của Tâm (Quán Tâm)

IV. Quán nội dung Tâm Thức (Quán Pháp)

 

 


* Phương Pháp Mới Của Miến Điện

* Thông Điệp của sự Tự Cứu Độ


PHỤ LỤC.  A

 

I. Hướng dẫn cho việc thực hành có phương pháp về Satipatthàna được giảng giải ở Miến Điện

* Các ghi chú cơ bản

* Tư Thế

* Thái độ Tâm Thức

Chương trình thực hành


* 1. Tu Tập về sự chú tâm

* 2. Thực hành chính yếu với các đề tài đã chọn

* Các ghi chú đơn lẻ


II. Vị trí của việc thực hành có phương pháp

 

PHỤ LỤC. B


* Satipatthàna - Kinh Niệm Xứ

* Bản dịch và Chú Thích

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học