Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Đại Niệm Xứ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Niệm Xứ
 • Tác giả : Thiền sư U Silanada
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Aggasami Trần Minh Tài
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : Như Lai thiền viện
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000004816
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Niệm Xứ

Tác Giả: Thiền sư U Silananda

Dịch Giả: Tỳ kheo Khánh Hỷ

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SOẠN DỊCH

PHẦN 1 - GIẢNG GIẢI

Lời Giới Thiệu

Chương 1 - Quán Sát Thân Trong Thân

Chương 2 - Quán Sát Thọ Trong Thọ

Chương 3 - Quán Sát Tâm Trong Tâm

Chương 4 - Quán Sát Pháp Trong Pháp

Chương 5 - Bảo Đảm Thành Đạo

 

PHẦN 2 - KINH ĐẠI NIỆM XỨ

PHẦN 3 - HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN

Thiền tha thứ

Thiền Từ ái

Thiền Minh Sát

GHi chú

Pali-Việt đối chiếu

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1
Pháp - Thừa (Dhamma Yana) tập 1