Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Đại Niệm Xứ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Niệm Xứ
 • Tác giả : Thiền sư U Silanada
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Aggasami Trần Minh Tài
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 386
 • Nhà xuất bản : Như Lai thiền viện
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000004816
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Niệm Xứ

Tác Giả: Thiền sư U Silananda

Dịch Giả: Tỳ kheo Khánh Hỷ

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SOẠN DỊCH

PHẦN 1 - GIẢNG GIẢI

Lời Giới Thiệu

Chương 1 - Quán Sát Thân Trong Thân

Chương 2 - Quán Sát Thọ Trong Thọ

Chương 3 - Quán Sát Tâm Trong Tâm

Chương 4 - Quán Sát Pháp Trong Pháp

Chương 5 - Bảo Đảm Thành Đạo

 

PHẦN 2 - KINH ĐẠI NIỆM XỨ

PHẦN 3 - HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN

Thiền tha thứ

Thiền Từ ái

Thiền Minh Sát

GHi chú

Pali-Việt đối chiếu

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Satipatthàna-Trái tim của Thiền định Phật Giáo
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Vô Tỷ Pháp ABHIDHAMMA
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Tuệ
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Thanh Tịnh Đạo (VISUDDHIMAGGO) - Phần Giới
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Yamaka Khandhayamaka Căn - Song
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Chú giải Chuyện Chư Thiên
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Yamaka Khandhayamaka Uẫn - Song
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
Chánh kiến và Nghiệp
Chánh kiến và Nghiệp
Bố thí độ
Bố thí độ
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Ngôi Bảo Tháp GOTAMA CETIYA
Trì giới độ
Trì giới độ