Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Tứ Niệm Xứ Giảng Giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tứ Niệm Xứ Giảng Giải
 • Tác giả : Thiền sư Goenka
 • Dịch giả : Tỳ Khưu Pháp Thông
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 225
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 1201000006945
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TỨ NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI

TỲ KHƯU PHÁP THÔNG dịch (225 trang)

NXB VĂN HÓA SAIGON

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh Tứ Niệm xứ là cốt lõi của Tiền Phật giáo, có thể nói nếu không thông suốt tinh yếu của kinh này thì việc hành thiền sẽ  như người lạc trong rừng sâu chỉ đi loanh quanh, khó tìm lối thoát.

Kinh Tứ Niệm Xứ rất đơn giản, ngôn từ chỉ là phương tiện để chỉ thằng thực tại, rất cụ thể, không ngụ ý, không ẩn dụ, không biểu tượng cho bất cứ điều gì huyển bí bên ngoài, nên không cần phải tưởng tượng, suy luận ức đoán hay đào sâu để tìm tòi ý nghĩa bí ẩn nào trong kính văn, mà chính là phải thấy ra bản chất thật của của thực tại được Đức Phật chỉ thẳng ngay nơi hiện trạng của mỗi người. Vì vậy, người giảng kinh không thể là một học giả chỉ y cứ trên ngôn từ mà phải là những thiền sư có thể nghiệm thực chứng.

Thực chứng phải chăng là kinh nghiệm pháp hành một cách phong phú mỗi cá nhân? Dĩ nhiên là như vậy, vì chính Đức Phật cũng đã dạy: “Paccattam veditabbo vinnuhi”. Nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn cần phải thận trọng vì đã có nhiều người có kinh nghiệm pháp hành khá phong phú, rồi tuyên bố lung tung như đã chứng ngộ, nhưng thật ra đó chỉ là những kinh nghiệm cá nhân phiếm diện và cục bộ, không phản ảnh được toàn bộ sự thật mà Đức Phật muốn khai thị.

Trong giai đoạn pháp học, cách thận trọng nhất là đọc nhiều bản dịch giải của nhiều vị thiền sư nổi tiếng có uy tín pháp hành. Nhiều vị có chứng nghiệm sâu về niệm thân, nhiều vị sở trường về niệm thọ, hoặc niệm tâm, niệm pháp v.v… trong bản dịch giải của họ dù trung thực  với kinh văn đến đâu cũng có ít nhiều phản ánh kinh nghiệm riêng của họ, nhờ vậy chúng ta thấy được nhiều khía cạnh thâm sâu trên phương diện pháp hành.

Thiền sư Goenka là một trong những vị thiền sư  có sở trường pháp hành về niệm thọ. Có nhiều trùng tâm thiền của thiền sư ở rất nhiều nước trên thế giới, hướng dẫn kỹ thuật thiền này rất nổi tiếng, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho rất nhiều người, vì vậy nội dung giảng giải Kinh Tứ Niệm Xứ của thiền sư đáng được quan tâm nghiên cứu và đối chiếu với những bản dịch giải của các thiền sư uy tín khác, trong tinh thần không vội tin, không vội bỏ mà Đức Phật đã ân cần giảng dạy.

Xin trân trọng giới thiệu bản dịch tiếng Việt Tứ Niệm Xứ Giảng Giải  của Đại Đức Pháp Thông, một dịch giả có công đóng góp nhiều dịch phẩm thiền rất giá trị.

Tổ đình Bửu Long, mùa An cư 2550

T K Viên Minh

Phó Ban Thiền Học

Viện Nghiên Cứu Phật Học VN

 

MỤC LỤC

Mục lục

Lời giới thiệu

Lời người dịch

Dẫn nhập

Cách phát âm các từ Pali

NGÀY THỨ NHẤT

Dhamma – Ba phương diện của Pháp

Sati – Niệm

Pariyatti – Kiến thức trên lý thuyết (Học pháp)

NGÀY THỨ HAI

Ãnanda

Kurũ

Những lời mở đầu

NGÀY THỨ BA

Satipatthana – Tứ Niệm Xứ

Ãnãpãnapabbam – Quán hơi thở

Iriyãpathapabbam – các oai nghi cảu thân

Sampajãnapabbam – Tình giác liên tục về tính chất

NGÀY THỨ TƯ

Patikũlamanasikãrapabbam – Quán tính chất đáng nhờm gớm – hay 32 thể trược

Dhãtumanasikãrapabbam – Quán sát tứ đại

Navasivathikapabbam – Chín pháp quán tứ thi

NGÀY THỨ NĂM

Vedanãnupassanã – quán các cảm thọ

Cittãnupassanã – quán tâm

Dhammãnupassanã – quán pháp

Nĩvaranapabbam – các triền cái

NGÀY THỨ SÁU

Khndhapabbam – các uẩn

Ãyatanapabbam – các căn xứ (12 xứ)

Bojjihangapabbam – các nghi phần giác ngộ

Hỏi và đáp

NGÀY THỨ BẢY

Caltusaccapabbam – Tứ Thánh Đế

Dukkhasaccam – Khổ Đế hay sự thực về khổ

Samudayaaccam – Tập Đế hay sự thực về  sự sanh của khổ

Nirodhasaccam – Diệt Đế hay sự thực về diệt khổ

Maggasaccam – Đạo Đế

Satipatthãnabhãvanãnisamso – Những kết quả của việc thực hành Niệm Xứ

Hỏi và đáp

Những đoạn Pali trích dẫn

Từ vựng

Bài Kinh Tứ Niệm Xứ

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học