Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Bố thí độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bố thí độ
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 159
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008156
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THERAVÃDA

BỐ THÍ ĐỘ

(Dãna pãramitã)

Bhikhu CHÁNH MINH

Biên soạn

PL 2548 – DL 2004

LỜI NÓI ĐẦU

Bố thí là Balamật đầu tiên trong mười (hay sáu) pháp Balamật.

Một điều không thể bác bỏ là : vào thời Đức Phật, những ngườì nghe pháp từ Đức Phật, một số nhanh chóng chứng đạo – quả, một số tuy chứng đạt nhưng chậm chạp, số khác thì không chứng. vì sao vậy? là do trí tuệ nhannh nhẹn hay chậm chạp hoặc không đủ.

            Trong số các loại phước báu, loại phước ly tham là căn bản tiên khởi cho hành trình tiến vào con đường giải thoát khỏi cái khổ sinh tử, thể hiện rõ nét nhất cho loại phước này là phước bố thí. Tuy nhiên, tuỳ theo cách thực hiện mà bố thí chỉ là pháp thiện, không là pháp Balamật, pháp thiện bố thí chỉ đưa đến hạnh phúc cõi người, cõi thiên giới, nhưng chuỗi luân hồi sinh tử vẫn còn dài dằng dặc.

Chỉ có phước bố thí Balamật mới có khả năng thu dần chuỗi dài sinh tử.

 Một tác ý đúng mang lại lợi ích vô biên, một tác ý sai trở thành chuỗi dài tai hại. Tất cả chỉ là một điều “biết hay không biết”.

 Người Phật tử với tín tâm đặt vào Tam Bảo sẽ mở rộng tâm đại bi, mở rộng lòng vị tha, thương tưởng đến với tất cả chúng sanh, mong cho chúng sanh thoát ly mọi khổ não, thành tựu an lạc lợi ích. Và pháp bố thí là phương thuốc thiết thực để xoa diụ những nỗi khổ thiếu thốn đang chồng chất lên tấm thân do nghiệp dĩ tác thành này.

Mang lợi ích đến tha nhân là thế, nhưng người có trí vẫn nghĩ đến nỗi khổ sinh tử khi còn lăn trôi trong biển đời chật hẹp, nương theo pháp bố thí như nương theo chiếc thuyền vượt trùng dương khổ, đó là cách thức tạo thành phước bố thí Balamật. Chiếc thuy62n tuy nổi trên nước, nhưng lênh đênh vô định sẽ không thể sang bờ. Cũng vậy phước bố thí giúp người hành thiện tạm thời xa lià bốn khổ nạn, nhưng nếu không sang được bờ lại hoài công.

Do vậy, cần phải định hướng sang bờ. Đó là pháp bố thí Balamật. Tập sách này giới thiệu đến chư hiền hữu phương án tạo thành pháp bố thí Balamật.

Với số tư liệu khiêm tốn có được, chúng tôi “góp nhặt” lại để soạn thành tập sách nhỏ, tuy cố gắng nhưng sẽ không thoát khỏi những sơ sót như : lỗi kỹ thuật cùng lý pháp, nghĩa pháp chưa (hay không) được thông suốt rõ ràng.

Mong các bậc cao minh niệm tình dung thứ và chỉ điểm thêm.

Kính tri ân các Ngài.

Lành thay giai điệu hợp hòa.

Lành thay tu tập thoát ra luân hồi.

                                                                TK Chánh Minh kính bút

                                                                Bồ Đề tự, ngày 02 tháng 06 năm 2004

                                                                Nhằm ngày 15 tháng 04 năm Giáp Thân

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học