Tìm Sách

Luận Tạng >> Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 19
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI  ĐẦU SÁCH 
 
HệBát-nhã là một bộphận trọng yếu trong Tam tạng Thánh giáo, cánh cửa thật 
tướng mởtoang từ đó, chân trời Tánh Không, kho tàng pháp bảo cũng toàn bày nơi  đó, 
đểthấy pháp xưa nay bình  đẳng và rồi một phen các hành giả  đủcụnhãn sẽthểnhận 
chân lý hoát thông giải thoát. 
BộBát-nhã 600 quyển của ngài Huyền Trang, một bậc Thánh triết  đã dày công 
sưu tầm Phạn bản từ  Ấn  Độvà  đã dịch sang Hán ngữvào giữa thếkỷthứVII,  đời 
Đường. Đồng thời quyển Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa Tâm kinh, gọi tắt là Bát-nhã Tâm 
kinh, cũng  được vịpháp sưThánh triết này chuyển sang văn Hán. Tuy vỏn vẹn chỉcó 
260 chữ, nhưng nội dung hàm chứa cảthực chất, là viên bảo châu vô giá của chánh 
pháp NhưLai. 
Từkhi bộkinh thần diệu này có mặt  ởTrung Hoa, nôi Phật giáo Bắc truyền 
Đông Á, chẳng những chưTổKhông tông tích cực quảng bá, mà liệt Tổcác phái cũng 
lấy đó làm chỗlập cước đểhoằng dương Phật pháp, mởcửa Đại thừa, Tối thượng thừa, 
dọn một con  đường thông suốt thẳng vào  đất trời pháp giới thểtánh Chân Không. Lại, 
một phen giúp các hành giảtrong Tông môn thật sựtừ  đây, một nhảy vào thẳng  đất 
NhưLai, cũng khiến biết bao chuyên gia chuyên thu cái hay, nhặt cái quí của pháp bảo, 
phải choáng mắt, kinh tâm trước cửa mởvào chân trời thâm sâu Bát-nhã với bạt ngàn 
hoa thơm cỏlạ. 
Riêng bộTâm kinh này, cho dù chỉcó 260 chữ, mà vẫn đảm nhận vai trò cương 
lĩnh của Thánh giáo. Thời khóa tu tập xưa nay của các hành giảtrong tùøng lâm, TổTổ
đều công nhận không thểvượt qua kinh này  được. Có lẽdo đây mà có quan niệm Tâm 
kinh là kinh bổkhuyết các kinh trong mọi thời khóa khi hành trì. 
Nay tại các Thiền viện ởViệt Nam, Hòa thượng Viện trưởng chủgiảng kinh này, 
là bài pháp mở  đầu cho các khóa thiền tại các Thiền viện Chân Không, Thường 
Chiếu… BộBát-nhã Tâm kinh Giảng giải Việt văn này được ra mắt quí vị  độc giảvốn 
ngưỡng mộnó lâu nay, và lần ra mắt này với sự  đóng góp ghi chép, tu chỉnh của các 
thiền sinh, hy vọng bản kinh sẽhoàn bịhơn. 
Thiền viện Thường Chiếu, ngày 26-08-1997. 
Kính ghi, 
THÍCH NHẬT QUANG

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích