Tìm Sách

Luận Tạng >> Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Đại Trưởng Lão Tịnh Sự
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 573
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 12010000008177
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 ABHIDHAMMAPITAKA TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA BỘ SONG ĐỐI

Dịch giả MÀHATHERASANTAKICCO

ĐẠI TRƯỞNG LÃO TỊNH SỰ

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HCM

 

LỜI NÓI ĐẦU

Bộ song đối ( yamaka ) là bộ luận thứ sáu của tạng Vi-Diệu-Pháp ( abhidhamma) Bộ Luận Song-Đối gồm có 10  đề tài:

1.     Căn song ( mùlayamaka)

2.     Uẩn song ( khandhamaka )

3.     Xứ song ( àyatanayamaka )

4.     Giới song (dhàtuyamaka )

5.     Đế song (saccayamaka )

6.     Hành song ( sankhàrayamaka)

7.     Tùy miên song ( anusayamaka )

8.     Tâm song ( cittayamaka )

9.     Pháp song ( dhammayamaka )

10.Quyền song (indriyamaka )

Được phân thành 2 quyển:

Quyển thượng gồm bảy đề tài trước và quyển hạ gồm ba đề tài còn lại.

Quyển thượng được tu chính và ấn hành vào năm 1994-1995, nay chúng tôi tiếp tục tu chỉnh quyển hạ.

Như vậy bộ Luận Song-Đối ( Yamaka) do Đại lão Hòa Thượng Tịnh- sự phiên dịch, nay đã được tu chình hoàn tất.

Chúng tôi rất hy vọng , rồi đây toàn bộ Luận Tạng Vi Diệu Pháp ( abhidhamma) sẽ được tu chỉnh và ấn hành trọn vẹn để tâm nguyện của Ngài Hòa Thượng Luận Sư được viên thành, và cũng để góp phần trong sự nghiệp phiên dịch Đại Tạng của giáo hội Phật Giáo Việt Nam.

Nguyện cho Phật pháp được trường tồn, quốc thái dân an.

T.M Ban Tu Chỉnh

Tỳ Khưu Giác Giới

 

MỤC LỤC

TÂM SONG

Xiển thuật phần NGƯỜI

Xiển thuật phần PHÁP

Xiển thuật phần NGƯỜI VÀ PHÁP

Xiển thuật phần HỔN HỢP

Xiển minh phần NGƯỜI

Xiển minh phần PHÁP

Xiển minh phần NGƯỜI VÀ PHÁP

Xiển minh phần HỖN HỢP

 PHÁP SONG

Phần định danh

 Xiển thuật

 Xiển minh

Phần câu lọc

 Phần câu lọc căn luân

Phần thuần pháp

 Phần thuần pháp căn luân

Phần chuyển biến

Phần sanh

Phần diệt

Phần sanh diệt

Phần tiến tu

QUYỀN SONG

Phần định danh

Xiển thuật

 Xiển minh

Phần câu lọc

Phần câu lọc căn luân

  Phần thuần quyền

Phần thuần quyền căn luân

Phần chuyển biến

Phần biến tri

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích