Tìm Sách

Luận Tạng >> Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Pháp Bảo Đàn giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 487
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : Luận Tạng
 • MCB : 1201000007318
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH BẢO PHÁP ĐÀN GIẢNG GIẢI

THÍCH THANH TỪ (487 trang)

NXB TÔN GIÁO

LỜI ĐẦU SÁCH

Kinh BẢO PHÁP ĐÀN là một tài liệu thiết yếu cho những người tu theo Thiền Tông đều nằm gọn trong những lời dạy đơn giản bình dị của Lục Tổ. Hơn nữa, Lục Tổ ngộ đạo từ Kinh Kim Cang, nên những lời Ngài dạy rất gần gũi với Kinh. Người tu Thiền học kỹ quyển sách này.

Quyển “KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI” được in thnàh sách, do chúng tôi giảng cho đại chúng tại Thiền Viện Thường Chiếu, các Thiền sinh phát tâm ghi chép từ băng nhựa thành tập, trao cho chúng tôi xem. Chúng tôi thấy tạm được, nên chấp nhận cho in. tuy nhiên, đây là lời giảng toàn văn nói nên khó được hoàn hảo.

Phần dịch và giảng giải của chúng tôi kho tránh khỏi nhiều khuyết điểm, vì dịch trong khi giảng; lại tùy chỗ nhận hiểu đến đâu, chúng tôi giảng đến đấy; vì thế, đây chưa phải là chân lý tối hậu, mong quí độc giả thông cảm cho.

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU

Mùa Xuân năm Nhâm Thân (1992)

THÍCH THANH TỪ

MỤC LỤC

-         Lược khảo

-         Phẩm thứ

          1:   HÀNH DO

          2:    BÁT NHÃ

 3:   NGHI VẤN

 4:   ĐỊNH TUỆ

5:   TỌA THIỀN

6:   SÁM HỐI

7:   CƠ DUYÊN

8:   ĐỐN TIỆM

9:   TUYÊN CHIẾU

        10:   PHÓ CHÚC

Các sách khác thuộc Luận Tạng

Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Kinh Kim Cang giảng giải
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Siêu lý cao học
Siêu lý cao học
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Những điểm dị biệt - Kathavatthu
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Luận Đại Thừa Khởi Tín
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Tạng Diệu Pháp - Bộ Pháp Tụ
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Thắng Pháp Tập Yếu Luận tập 1
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Luận tạng - Chú giải bộ phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Song Đối
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích
Tạng Diệu Pháp - Bộ Phân tích