Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường Bộ tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường Bộ tập 2
 • Tác giả : Đại Tạng Kinh Nikaya
 • Dịch giả : HT. Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 680
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo-Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 0
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

KINH TRƯỜNG BỘ TẬP II

(Số thứ tự 2)

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO HÀ NỘI

PL.2545 – DL.2001

IN LẦN THỨ HAI

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

HỘI ĐNG CHỨNG MINH của

HỘI ĐỔNG PHIÊN DICH VÀ ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 1. Hòa thượng THÍCH ĐỨC NHUẬN
 2. Hòa thượng THÍCH ĐÔN HẬU
 3. Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH
 4. Hòa thượng THÍCH MẬT HIỂN
 5. Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH
 6. Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU
 7. Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 8. Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG
 9. Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT
 10. Hòa thượng MAHÀ SARAY
 11. Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM

HỘI ĐỔNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch

Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 • Phó chủ tịch Hòa thượng THÍCH THIỆN SIÊU
 • Phó chủ tịch Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ
 • Phó chủ tịch Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM
 • Phó chủ tịch Thượng tọa THÍCH THANH TỪ
 • Phó chủ tịch Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

 

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh:Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VỎ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ Vựng Phật HọcCư sĩ MINH CHI

Nguyên bản : PALI

Việt dịch : Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

 

MỤC LỤC

KINH TRUNG BỘ TẬP II

 1. KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG (Mahà-Sudassana-Suttanta)
 2. KINH XÀ-NI-SA (Janavasabha-Suttanta)
 3. KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN (Mahà-Govinda-Suttanta)
 4. KINH ĐẠI HỘI (Mahà-Samaya-Suttanta)

 ĐỌC TRỰC TUYẾN TỪ KINH 17-20

 1. KINH ĐẾ-THÍCH SỞ VẤN (Sakka-Panha-Suttanta)
 2. KINH ĐẠI NIỆM XỨ (Mahà-Sapitatthana-Suttanta)
 3. KINH TỆ TÚC (Pàyàsi-Suttanta)
 4. KINH BA-LÊ (Pảyảsi-Suttanta)

 ĐỌC TRỰC TUYẾN TỪ KINH 21-24

 1. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG (Udumbarìka-Sìhanàda-Suttanta)
 2. KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG SƯ TỬ HỐNG (Cakkhavatti-Sibanàda-Suttanta)
 3. KINH KHỞI THÊ” NHÂN BỔN (Agganna-Suttanta)
 4. KINH TỰ HOAN HỶ (Sampasàdaniya-Suttanta)
 5. KINH THANH TỊNH (Pasadika-Suttanta)

 ĐỌC TRỰC TUYẾN TỪ KINH 25-29

 1. KINH TƯỚNG (Lakkhana-Suttanta)
 2. KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT (Singaiovàda-Suttanta)
 3. KINH A-SÁ-NANG-CHI (Atànàtiya-Suttanta)
 4. KINH PHÚNG TỤNG (Sangìti-Suttanta)
 5. KINH THẬP THƯỢNG (Dasuttara-Suttanta)

 ĐỌC TRỰC TUYẾN TỪ KINH 30-34

Trong Mục lục Tập ghi 15 Kinh, đúng ra là 16 Kinh nhưng Kinh Jàliya, số 7 phần lớn giống Kinh Manàli nên dịch giả không dịch. Do đó, số thứ tự Kinh của tập I từ số 7 đến số 15 tương đương với số 8 đến số 16 của Pali Tạng.

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2