Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 6


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 6
 • Tác giả : Nikaya
 • Dịch giả : Trần Tuấn Mẫn - Trần Phương Lan
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 746
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

KINH TIỂU BỘ TẬP VI (Đọc trực tuyến)

(Số thứ tự 33)

KINH TIỂU BỘ

 

TẬP I (Số thứ tự 28) xuất bản năm 1999

TẬP II (Số thứ tự 29) xuất bản năml999

TẬP III (Số thứ tự 30) xuất bản năm 2000

TẬP IV (Số thứ tự 31) xuất bản năm 2001

TẬP V (Số thứ tự 32) xuất bản năm 2001

TẬP VI (Số thứ tự 33) xuất bản năm 2001

 

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH của

HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

 

1.     Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

2.     Hòa thượng THÍCH HUỆ THÀNH

3.     Hòa thượng THÍCH GIÁC NHU

4.     Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

5.     Hòa thượng THÍCH TÂM THÔNG

6.     Hòa thượng THÍCH SIÊU VIỆT

7.     Hòa thượng MAHÀ SARAY

8.     Hòa thượng THÍCH TRÍ NGHIÊM.

 

HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO PHIÊN DỊCH và ẤN HÀNH

ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM

Chủ tịch: Hòa thượng THÍCH MINH CHÂU

Phó chủ tịch: Hòa thượng KIM CƯƠNG TỬ

Phó chủ tịch: Hòa thượng THÍCH THANH KIỂM

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THANH TỪ

Phó chủ tịch: Thượng tọa THÍCH THIỆN CHÂU

 

Trưởng ban Thư ký: Thượng tọa THÍCH CHƠN THIỆN

Trưởng ban Tài chánh: Thượng tọa THÍCH GIÁC TOÀN

Trưởng ban In ấn và Phát hành: Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Trưởng ban Từ vựng Phật học: Cư sĩ MINH CHI

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM Thực hiện

Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh

 PL. 2545 – 2001

KINH TIỂU BỘ

Khuddaka Nikaya

The Short Passages

 

MỤC LỤC KINH TIỄU BỘ - TẬP VI

 

CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT (III)

(Jàtaka)

Nguyên bản: Pali

Anh dịch: W.H. ROUSE, H.T.FRANCIS & R.A.NEIL

(Hội Kinh tạng Pali, Luân Đôn, Anh Quốc)

Việt dịch TRẦN TUẤN MẪN (từ số 264-371)
Nguyên Tâm TRẦN PHƯƠNG LAN (từ số 372-395)

 

Chương III (Tiếp Theo) Phẩm Ba Bài Kệ (Đọc trực tuyến online)

Từ kinh 264-300

264. Chuyện Đại Vương Panàda (Tiền Thân Mahà. Panàda)

265. Chuyện Mũi Tên (Tiền Thân Khurappa)

266. Chuyện Con Ngựa Quí Tốc Như Phong (Tiền Thân Vàtagga. Sindhava)

267. Chuyện Con Cua (Tiền Thân Kakkatà)

268. Chuyện Kẻ Làm Hại Vườn (Tiền Thân Àràma-Dùsa)

269. Chuyện Nàng Sujàta (Tiền Thân Sujàta)

270. Chuyện Con Cú (Tiền Thân Ulùka)

271. Chuyện Kẻ Làm Bẩn Giếng Nước (Tiền Thân Udapàna. Dùsaka)

272. Chuyện Con Cọp (Tiền Thân Vyaggha)

273. Chuyện Con Rùa (Tiền Thân Kacchapa)

274. Chuyện Tham Ăn (Tiền Thân Lola)

275. Chuyện Tham Ăn (Tiền Thân Lola)

276. Chuyện Chánh Pháp Nước Kuru (Tiền Thân Kurrudhamma)

277. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Romaka)

278. Chuyện Con Trâu (Tiền Thân Mahisa)

279. Chuyện Con Hạc (Tiền Thân Satapatta)

280. Chuyện Kẻ Phá Hư Giỏ (Tiền Thân Puta-Dùsaka)

281. Chuyện Trài Xoài Chính Trung (Tiền Thân Abbhantara)

282. Chuyện Điều Tốt Nhất (Tiền Thân Seyya)

283. Chuyện Con Heo Rừng Của Thợ Mộc (Tiền Thân Vaddaki-Sùkura)

284. Chuyện Vận May (Tiền Thân Siri)

285. Chuyện Heo Rừng Trong Hang Thủy Tinh (Tiền Thân Manisùkura)

286. Chuyện Con Heo Liên Căn (Tiền Thân Sàlùka)

287. Chuyện Chê Bai Lợi Nhuận (Tiền Thân Làbha. Garaha)

288. Chuyện Xâu Cá (Tiền Thân Macch-Uddàna)

289. Chuyện Mong ước Khác Nhau (Tiền Thân Nàna-Chanda)

290. Chuyện Thử Thách Giới Đức (Tiền Thân V́nansa)

291. Chuyện Cái Bát Thần (Tiền Thân Bhadra. Ghata)

292. Chuyện Vua Quạ Supatta (Tiền Thân Supatta)

293. Chuyện Thân Hư Hoại (Tiền Tnân Kàya-Vicchinda)

294. Chuyện Con Chim Ăn Trái Đào (Tiền Thân Jambu-Khàdaka)

295. Chuyện Loài Hạ Liệt (Tiền Thân Anta)

296. Chuyện Biển Cả (Tiền Thân Samudda)

297. Chuyện Dục T́nh Nhảm Nhí (Tiền Thân Kàma-V́pala)

298. Chuyện Trái Sung (Tiền Thân Udumbara)

299. Chuyện Ẩn Sĩ Komàya-Putta (Tiền Thân Komàya)

300. Chuyện Chó Sói (Tiền Thân Vaka)

Chương IV Phẩm Bốn Bài Kệ

Từ kinh 301-350

301. Chuyện Tiểu Vương Kàlinga (Tiền Thân Cullakàlinga)

302. Chuyện Đại Kỵ Sĩ (Tiền Thân Maha-Asàroha)

303. Chuyện Vị Thánh Vương (Tiền Thân Ekaràja)

304. Chuyện Rắn Thần Daddara (Tiền Thân Daddara)

305. Chuyện Thử Thách Giới Đức (Tiền Thân Ślav́mamasana)

306. Chuyện Hoàng Hậu Sujàta (Tiền Thân Sujàta)

307. Chuyện Thần Cây Hồng Diệp (Tiền Thân Palàsa)

308. Chuyện Chim Gõ Kiến (Tiền Thân Javasakuna)

309. Chuyện Người Tiện Dân (Tiền Thân Chavaka)

310. Chuyện Vị Quốc Sư Sayha (Tiền Thân Sayha)

311. Chuyện Cây Nimbo (Tiền Thân Pacimanda)

312. Chuyện Ẩn Sĩ Kassapa Chậm Trễ (Tiền Thân Kassapamandiya)

313. Chuyện Đạo Lư Kham Nhẫn (Tiền Thân Khantivàdi)

314. Chuyện Địa Ngục Nồi Sắt (Tiền Thân Lohakumbhi)

315. Chuyện Miếng Thịt (Tiền Thân Mamsa)

316. Chuyện Con Thỏ (Tiền Thân Sasa)

317. Chuyện Khóc Người Chết (Tiền Thân Mataradana)

318. Chuyện Vòng Hoa Kanavera (Tiền Thân Kanavera)

319. Chuyện Chim Đa Đa (Tiền Thân Tittira)

320. Chuyện Dễ Cho (Tiền Thân Succaja)

321. Chuyện Kẻ Đốt Lều (Tiền Thân Kutidùsaha)

322. Chuyện Tiếng Động Mạnh (Tiền Thân Daddabha)

323. Chuyện Vua Brahmadatta (Tiền Thân Brahmadatta)

324. Chuyện Thầy Tu Mặc áo Da (Tiền Thân Cammasàtaka)

325. Chuyện Con Tắc Kè (Tiền Thân Godha)

326. Chuyện Thiên Hoa Kakkàru (Tiền Thân Kakkàru)

327. Chuyện Hoàng Hậu Kàkàti (Tiền Thân Kàkàti)

328. Chuyện Khóc Người Chết (Tiền Thân Ananusociya)

329. Chuyện Con Khỉ Đen Lớn (Tiền Thân Kalabahu)

330. Chuyện Thử Thách Giới Đức (Tiền Thân Silav́mamsa)

331. Chuyện Trưởng Lăo Kokàlika (Tiền Thân Kokàlika)

332. Chuyện Chiếc Gậy Thúc Xe (Tiền Thân Rathalatthi)

333. Chuyện Con Tắc Kè (Tiền Thân Godha)

334. Chuyện Khuyến Dụ Quốc Vương (Tiền Thân Ràjovàda)

335. Chuyện Chó Rừng (Tiền Thân Jambuka)

336. Chuyện Vương Tử Chatta Vĩ Đại (Tiền Thân Brahàchatta)

337. Chuyện Cái Sàng Tọa (Tiền Thân Pitha)

338. Chuyện Vỏ Trấu (Tiền Thân Thusa)

339. Chuyện Xứ Baveru (Tiền Thân Bàveru)

340. Chuyện Trưởng Giả Visayha (Tiền Thân Visayha)

341. Chuyện Vua Kandari (Tiền Thân Kandari)

342. Chuyện Con Khỉ (Tiền Thân Vànara)

343. Chuyện Con Hạc (Tiền Thân Kuntani)

344. Chuyện Người Ăn Trộm Xoài (Tiền Thân Ambacora)

345. Chuyện Con Rùa Lười Biếng (Tiền Thân Gajakumbha)

346. Chuyện Đạo Sĩ Kesava (Tiền Thân Kesava)

347. Chuyện Cái Chày Sắt (Tiền Thân Ayakùta)

348. Chuyện Chốn Rừng Hoang (Tiền Thân Aranna)

349. Chuyện Lời Gièm Pha (Tiền Thân Sandhibheda)

350. Chuyện Vấn Đề Của Chư Thiên (Tiền Thân Devatàpanhà)

 

Chương V - Phẩm Năm Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

Từ kinh 351-371

351. Chuyện Ṿòng Tai Bằng Ngọc (Tiền Thân Manikundala)

352. Chuyện Chàng Sujàta (Tiền Thân Sujàta)

353. Chuyện Cành Cây Thanh Tịnh (Tiền Thân Dhonasàkha)

354. Chuyện Con Rắn (Tiền Thân Uraga)

355. Chuyện Vương Tử Ghata (Tiền Thân Ghata)

356. Chuyện Nam Tử Kàrandiya (Tiền Thân Kàrandiya)

357. Chuyện Chim Cút (Tiền Thân Latukikà)

358. Chuyện Tiểu Vương Tử Hộ Pháp (Tiền Thân Culladhammapàla)

359. Chuyện Con Nai Vàng (Tiền Thân Suvannamiga)

360. Chuyện Hoàng Hậu Sussondi (Tiền Thân Sussondi)

361. Chuyện Sắc Đẹp (Tiền Thân Vannàroha)

362. Chuyện Thử Nghiệm Đức Hạnh (Tiền Thân Ślavimamsa)

363. Chuyện Hổ Thẹn (Tiền Thân Hiri)

364. Chuyện Con Đom Đóm (Tiền Thân Khajjopanaka)

365. Chuyện Người Luyện Rắn (Tiền Thân Ahigundika)

366. Chuyện Con Quỷ Gumbiya (Tiền Thân Gumbiya)

367. Chuyện Vị Y Sĩ Già (Tiền Thân Sàliya)

368. Chuyện Dây Trói Buộc (Tiền Thân Tacasàra)
369. Chuyện Chàng Trai Mittavinda (Tiền Thân Mittavinda)

370. Chuyện Cây Hồng Phượng Vĩ (Tiền Thân Palàsa)

371. Chuyện Hoàng Tử Kosala (Tiền Thân Dighiti Kosala)

 

Chương VI - Phẩm Sáu Bài Kệ  (Đọc trực tuyến)

Từ kinh 372-395

372. Chuyện Hai Chú Nai Con (Tiền Thân Migapotaka)

373. Chuyện Con Chuột (Tiền Thân Mùsika)

374. Chuyện Chàng Tiểu Xạ Thủ (Tiền Thân Culladhanuggaha)

375. Chuyện Chim Bồ Câu (Tiền Thân Kapota)

376. Chuyện Người Lái Đ̣ (Tiền Thân Avàriya)

377. Chuyện Bà-la-môn Setakeku (Tiền Thân Setakeku)

378. Chuyện Bà-la-môn Daŕmukha (Tiền Thân Daŕmukha)

379. Chuyện Núi Neru (Tiền Thân Neru)

380. Chuyện Thiên Nữ Ásankà (Tiền Thân Asankà)

381. Chuyện Chim Thứu Migàlopa (Tiền Thân Migàlopa)

382. Chuyện Hai Thiên Nữ Siri Và Kàlakanni (Tiền Thân Siri Và Kàlakanni)

383. Chuyện Kê Vương (Tiền Thân Kukkuta)

384. Chuyện Pháp Ấn (Tiền Thân Dhammaddhaja)

385. Chuyện Lộc Vương Hoan Hỷ (Tiền Thân Nandiyamiga)

386. Chuyện Con Lừa (Tiền Thân Kharaputta)

387. Chuyện Cây Kim (Tiền Thân Suci)

388. Chuyện Con Heo Mơm Dài (Tiền Thân Tundila)

389. Chuyện Con Cua Vàng (Tiền Thân Suvannakakkata)

390. Chuyện Chim Mayhaka (Tiền Thân Mayhaka)

391. Chuyện Vị Tà Thuật Sư (Tiền Thân Dhajavihettha)

392. Chuyện Củ Hoa Sen (Tiền Thân Bhisapupha)

393. Chuyện Món Tàn Thực (Tiền Thân Vighàsa)

394. Chuyện Chim Cút (Tiền Thân Vattaka)

395. Chuyện Con Quạ (Tiền Thân Kàka)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2