Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 10


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 10
 • Tác giả : Kinh Nikaya
 • Dịch giả : Nguyen Tâm Trần Phương Lan
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 824
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP X

Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VII) Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)
Bản in 2004 

824 Trang

( Đọc trực tuyến) https://goo.gl/H8g9CN

 

 Mục Lục

Chương XXII - ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

 1. CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA (Tiền thân Sàma)
 2. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI (Tiền thân Nimi)
 3. CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA (Tiền thân Khandahàda)
 4. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ BHÙRIDATTA (Tiền thân Bhùridatta)
 5. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ MAHANÀRADA-KASSAPA (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)
 6. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ VÔ SONG (Tiền thân Vidhurapandita)
 7. CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI (Tiền thân Mahà-Ummagga)
 8. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA (Tiền thân Vessantara)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2