Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Vi Diệu Pháp sơ cấp

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Vi Diệu Pháp sơ cấp
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Giác Giới
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 367
 • Nhà xuất bản : Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh
 • Năm xuất bản : 2003
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 120100000010000
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 VI DIỆU PHÁP SƠ CẤP

GIÁO THỌ SƯ GIÁC GIỚI ( 367 trang )

THƯ VIỆN VẠN HẠNH

 

LỜI GIỚI THIỆU

Vi Diệu Pháp ( Abhidhamma ) là phần giáo lý thâm sâu nhất của kinh điển Phật giáo. Ba tạng kinh điển là tạng Kinh (Sutta), tạng Luật ( Vinaya ), và tạng Vi Diệu Pháp ( Abhidhamma ), gồm 84.000  pháp môn, thì riêng về tạng Vi Diệu Pháp đã gồm hết phân nửa số pháp môn, tức là có 42.000 pháp môn.

Tuy quan trọng là như vậy nhưng vì quá cao siêu nên ít ai học hiểu và nghiên cứu tường tận .

Muốn nghiên cứu, đọc hiểu chánh tạng, Vi Diệu Pháp, trước nhất phải họcvà nắm vững yếu lý chi pháp, làm kiến thức chìa khóa thì mới mở cửa kho tàng Vi Diệu Pháp được dễ dàng.

Quyển Abhidhammatthasangaha  của Ngài A-xà-lê Anuruddha, một vị Luận sư lừng danh, đã trước tác. Đây là một quyển sách gối đầu cho những ai chuyên tâm học A-tỳ-đàm, với sự trình bày hàm súc và có hệ thống dễ học.

Dựa vào tác phẩm quý báu đó, các vị giảng sư A-Tỳ-đàm đã làm giáo trình giảng dạy.

Quyển sách đang có trong tay của chúng ta đây, là một giáo trình dạy Vi Diệu Pháp cho chư Tăng Trung cấp Phật học khóa VIII, các học viênđã cố gắng ghi chép đầy đủ và Thư ký ban tu thư chịu khó đánh vi tính làm thành sách để lưu lại và phát hành cho các học viện làm tài liệu tham khảo.

Đây không phải là một công trình lớn lao gì, nhưng rất có giá trị và hữu ích , nên chúng tôi san định và giới thiệu quyển sách đến quý vị.

Mùa an cư PL. 2547

Giáo Thọ sư Giác Giới

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Hai  sự thật

Pháp thân đế ( Paramattasacca )

80 pháp thực tính

Bốn loại tâm

Sự phân loại tâm

Các loại tâm sở

Sự tương quan giữa tâm và tâm sở

-         Tâm nhiếp tâm sở

-         Tâm sở phối hợp tâm

-         Sắc pháp

 Sự phân loại sắc pháp

 Bốn nhân sanh  sắc pháp

Các bọn sắc pháp

Linh tinh yếu hiệp

-         Thọ yếu hiệp

-         Nhân

-         Sự

-         Môn

-         Vật

-         Cảnh

Tương tập yếu hiệp

-         Bất thiện yếu hiệp

-         Tạp loại yếu hiệp

-         Đảng giác yếu hiệp

-         Hàm tận yếu hiệp

Ngoại lộ

-         Người

-         Cõi

Lộ trình tâm

-         Tâm lộ ngũ môn

-         Lộ tâm ý môn

Lộ sắc

-         Sắc pháp diễn tiến trong cõi dục

-         Sắc pháp diễn tiến trong cõi sắc hữu tưởng

-         Sắc pháp diễn tiến trong cõi sắc vô tưởng

Duyên sinh

Đầu đề tam

Đầu đề nhị

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Trung Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Bản giải Siêu Lý Tiểu Học
Siêu lý học
Siêu lý học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Bản giải Siêu Lý Cao Học
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tự học Vi Diệu Pháp Tập 6
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Tìm Hiểu Pháp Hành Thiền Tuệ
Yamaka Bộ Song Đối
Yamaka Bộ Song Đối
Thập Độ
Thập Độ
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
38 Pháp Hạnh Phúc
38 Pháp Hạnh Phúc
Thiện Bạn Hữu
Thiện Bạn Hữu
Siêu lý học
Siêu lý học